Φλεγμονώδης ψευδο-όγκος

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Πιθανά συμπτώματα: πυρετός, κοιλιακό άλγος, εμετός, διάρροια και ίκτερος
 • Υπεργαμμασφαιριναιμία

 

Σχ 75 – Φλεγμονώδης ψευδο-όγκος – Λωρίδες από ινοβλάστες/μυοϊνοβλάστες αναμεμιγμένεςμε φλεγμονώδη κύτταρα (H&E)

 

 • Φλεγμονώδη κύτταρα (κύτταρα πλάσματος, εωσινόφιλα και ουδετερόφιλα)
 • Μακροφάγα
 • Ινοβλάστες/μυοϊνοβλάστες
 • Αντιδραστικά άτυπα ηπατοκύτταρα ή άτυπα επιθηλιακά κύτταρα χοληδόχων πόρων

 

Ανοσοκυτταροχημεία

Μη-συμβάλλουσα

 

Σύγχρονες Διαγνωστικές Τεχνικές

 • Μη-συμβάλλουσες

 

Διαφορική διάγνωση

 • Μεσεγχυματικό αμάρτωμα
  • Απουσία φλεγμονωδών κυττάρων
  • Διαφορική διάγνωση μπορεί να είναι δύσκολη

 

Κύρια σημεία

 • Συνιστάται εκτομή
X