Νεογνικό αιμααγγειοενδοθηλίωμα

Κλινικά στοιχεία

 • 20% όλων των παιδιατρικών όγκων
 • Πρώτοι έξι μήνες ζωής (90%)
 • Μία αιτία εμβρυικού ίδρωπα
 • Συσχέτιση με δερματικό αιμαγγείωμα (10-40%)
 • Συσχέτιση με υποθυρεοειδισμό
 • Προτίμηση στο θήλυ φύλο
 • Συσχέτιση με σύνδρομο Kasabach Merritt
 • Καρδιακή ανεπάρκεια προκαλούμενη από μετακίνηση εκ του όγκου (15%)
 • Ασυμπτωματικά περιστατικά
 • Αυτόματη υποστροφή
 • Φυσιολογική Α-εμβρυική πρωτεΐνη ορού
 • Πολυκεντρική νόσος

 

Κυτταρομορφολογία

 • Αίμα, φυσιολογικά ηπατοκύτταρα και κύτταρα χοληδόχου πόρου είναι τα πιο κοινά κυτταρικά στοιχεία ορατά στα επιχρίσματα
 • Διασκορπισμένα ελάχιστα στρογγυλεμένα επιμήκη ενδοθηλιακά νεοπλασματικά κύτταρα   
 • Ωοειδείς έως ατρακτοειδείς πυρήνες
 • Απουσία ατυπίας
 • Ελάχιστο κυτταρόπλασμα
 • Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κυτταρολογία δεν είναι διαγνωστική ή δίνει ύποπτο αποτέλεσμα σε συνδυασμό με κλινικά και ακτινολογικά ευρήματα.
 • Είναι σημαντικό να αποκλειστούν ηπατοβλάστωμα, ηπατοκαρκίνωμα και εμβρυϊκό σάρκωμα

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • CD34: θετικό
 • GLUT-1: αρνητική
 • GLUT-1 θετικές αλλοιώσεις ταξινομούνται ως ηπατικό παιδικό αιμαγγείωμα

 

Σύγχρονες Διαγνωστικές Τεχνικές

 • Μη-συμβάλλουσες

 

Διαφορική διάγνωση

 • Μεσεγχυματικοί όγκοι στο ήπαρ – Μεσεγχυματικό αμάρτωμα
 • Άλλοι αγγειακοί όγκοι ήπατος:
  • Αιμαγγείωμα, επιθηλιοειδές
  • Αιμαγγειοενδοθηλίωμα
  • Αιμαγγειοσάρκωμα
   • Προηγουμένως χαρακτηρίστηκε ως παιδικό αιμαγγειοενδοθηλίωμα τύπου 2
   • Σπάνιο στη παιδική ηλικία
   • Ταχεία κοιλιακή διόγκωση

 

Κύρια σημεία                      

 • Εκτομή εάν μεμονωμένο
 • Εκφυλισμός σε 6-8 μήνες έχει περιγραφεί
 • Σύνδρομο Kasabach-Merritt μπορεί να αποτελέσει επιπλοκή
 • Θάνατος οφείλεται συνήθως σε συγγενή καρδιακή ανεπάρκεια ή εκτεταμένη αιμορραγία
X