Εστιακή οζώδης υπερπλασία

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • < 2% των ηπατικών όγκων παιδικής ηλικίας
 • 4-10% των καλοήθων όγκων παιδικής ηλικίας
 • Ασυνήθης κατά το πρώτο έτος ζωής
 • 7-15% εμφανίζεται σε παιδιά
 • Συσχέτιση με ηπατικό πορώδες αιμαγγείωμα (20%), νόσο αποθήκευσης γλυκογόνου τύπου Ia, υπέρταση πυλαίας φλέβας, ημι υπερτροφία, όγκοι εγκεφάλου και συγγενείς καρδιαγγειακές ανωμαλίες
 • Οι ακτίνες X δείχνουν μάζα με κεντρική ουλή
 • Η αγγειογραφία δείχνει φυγόκεντρη υπεραγγείωση
 • Αριστερός λοβός 60%, δεξιός λοβός 30% και αμφοτερόπλευρα 10%

 

Κυτταρομορφολογία

 • Επιχρίσματα παρουσιάζουν φυσιολογικά συστατικά του ήπατος:
  • Λωρίδες καλοήθων ηπατοκυττάρων
  • Επιθηλιακά κύτταρα χοληδόχου πόρου
  • Καλοήθη ατρακτοειδή κύτταρα σπάνια παρατηρούνται
  • Μειωμένο δίκτυο ρετικουλίνης σε cell block

 

Ανοσοκυτταροχημεία

Μη-συμβάλλουσα

 

Σύγχρονες Διαγνωστικές Τεχνικές

Μη-συμβάλλουσες

 

Διαφορική διάγνωση

 • Ηπατοκυτταρικό αδένωμα
  • Σπάνιο σε παιδιά
  • Απουσία χοληδόχων πόρων (παρουσία χοληδόχων πόρων αποκλείει την περίπτωση αδενώματος)
 • Φυσιολογικό ηπατικό παρέγχυμα
  • Αδύνατο να αποκλειστεί
 • Κιρρωτικό αναγεννητικό οζίδιο
  • Αδύνατο να αποκλειστεί εάν η κλινική εικόνα είναι κατάλληλη
 • Καλά διαφοροποιημένο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα
  • Αυξημένη πυρηνοκυτταροπλασματική αναλογία
  • Ενδοθηλιακού τύπου διάταξη επιθηλιακών ομάδων
  • Ομοιόμορφα κύτταρα όγκου
  • Δοκιδωτή πάχυνση σε cell block
  • Μειωμένο δίκτυο ρετικουλίνης σε cell block
  • Διάχυτη CD34 ενεργότητα (ημιτονοειδής αύξηση τριχοειδών)
  • CEA: ανώμαλο σωληνώδες μοτίβο

 

Κύρια σημεία

 • Εκτομή μη απαραίτητη εφόσον είναι αξιόπιστη η διάγνωση
X