Εμβρυϊκό καρκίνωμα

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Υψηλή συχνότητα εμφάνισης την πρώτη δεκαετία
 • Καθαρές μορφές είναι σπάνιες σε παιδιά
 • Περισσότερο συχνό στον όρχη σε σχέση με την ωοθήκη
 • Υψηλή ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη ορού (HCG)
 • Λιγότερο συχνά αυξημένη alpha-fetoprotein ορού
 • Φυλο-εξαρτώμενη πρόωρη ανάπτυξη: κολπική αιμορραγία, αμηνόρροια, υπερτρίχωση

 

Σχ 73 – Εμβρυικό καρκίνωμα – Συνεκτικές ομάδες πλειόμορφων νεοπλασματικών κυττάρων, με μέτρια ποσότητα κενοτοπιώδους κυτταροπλάσματος. Νέκρωση στο υπόβαθρο (Giemsa)
Σχ 74 - Εμβρυικό καρκίνωμα –Κυτταρικές συγκεντρώσεις με ακανόνιστες παρυφές προσκολλημένες σε διακλαδιζόμενα τριχοειδή. Κύτταρα πλειόμορφα με αδρή χρωματίνη, προέχοντα πυρήνια και ελάχιστο κυτταρόπλασμα (H&E)

 

 • Κυτταροβριθή επιχρίσματα
 • Παρόμοια εμφάνιση με αδενοκαρκίνωμα:
  • Λωρίδες, ομάδες, αδενικών ή θηλωματωδών σχηματισμών
  • Κυτταρικές συγκεντρώσεις με ακανόνιστες παρυφές
  • Μεγάλα πλειόμορφα κύτταρα
  • Ανώμαλοι πυρήνες
  • Αδρή χρωματίνη
  • Πολλαπλά προέχοντα πυρήνια
 • Αραιό κυτταρόπλασμα
 • Συγκυτιοτροφοβλαστικά κύτταρα
 • Νεκρωτικό υπόβαθρο

 

Ανοσοκυτταροχημεία  (δες Πίνακα 1)

 • Κυτοκερατίνη: θετική
 • CD30: θετικό
 • Α-εμβρυική πρωτεΐνη: θετική (εστιακά)
 • OCT4: θετική
 • PLAP: θετική (εστιακά σε συγκυτιοτροφοβλαστικά κύτταρα
 • EMA: αρνητική

 

Σύγχρονες Διαγνωστικές Τεχνικές

 • Μη-συμβάλλουσες

 

Διαφορική διάγνωση

 • Γερμίνωμα
  • Κύτταρα με μικρή συνοχή
  • Περισσότερο μονότονος πληθυσμός
  • Πυρήνες με διαυγής χρωματίνη και μονήρη πυρήνια
  • Κυτταροπλασματικά κενοτόπια γλυκογόνου
  • «Πιτσιλωτό» υπόστρωμα
  • Λεμφοκύτταρα
  • Αλκαλική φωσφατάση πλακούντα (PLAP): θετική
  • CD117: αρνητικό
  • Cytokeratin: συνήθως αρνητική
  • EMA: αρνητική
  • CD30: αρνητικό
 • Καρκίνωμα
  • Σπάνιο σε παιδιά
  • CD30: αρνητικό
 • Όγκος αμνιακού σάκου
  • Μιξοειδές υπόβαθρο
  • Λιγότερη νέκρωση
  • Μικρότερα κύτταρα
  • Ενδο- και έξω- κυτταροπλασματικά σφαιρίδια υαλίνης
  • Πυκνή κυτταρική «μήτρα» τύπου βασικής μεμβράνης συσχετιζόμενη με νεοπλασματικά κύτταρα
  • Α-εμβρυική πρωτεΐνη: θετική (έντονα)
  • CD30:αρνητικό

 

Πίνακας 1- Ανοσοφαινότυπος των όγκων γαμετικής σειράς

 

Marker:

Seminoma

Yolk sac

tumour

Embryonal

carcinoma

Choriocarcinoma

AE1/AE3)

+/-

+

+

+

PLAP

+

+

+

+/-

AFP

-

+

+/-

-

Beta-HCG

- (except in giant cells)

-

-

+

S-100 protein

-

-

-

-

LCA

-

-

-

-

CD30

- (rarely +)

-

+

-

OCT4

+

-

+

-

AFP- Α-εμβρυική πρωτεΐνη; CK- κυτοκερατίνη; HCG- ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη; LCA- κοινό λευκοκυτταρικό αντιγόνο; PLAP- αλκαλική φωσφατάση «τύπου» πλακούντα; + θετική; +/- θετική ή αρνητική; - αρνητική.

X