Τεράτωμα

Ώριμο τεράτωμα δεν είναι μία κυτταρολογική διάγνωση. Η παρουσία ανώριμου ή κακοήθους στοιχείου σε έναν όγκο δεν μπορεί να διαγνωστεί με FNA.

Κλινικά χαρακτηριστικά

  • Ώριμοι όγκοι σε παιδιά είναι κατά το πλείστον κυστικοί (δερμοειδείς κύστεις)
  • Αμφοτερόπλευρο στο  15%     

 

Σχ 63 – Τεράτωμα –Τεράτωμα όρχεων - Λιποκύτταρα, επιθηλιακά κυλινδρικά κύτταρα και μία τρισδιάστατη ομάδα φτωχά διαφοροποιημένων επιθηλιακών κυττάρων. Μακροφάγα μπορεί να παρατηρηθούν στο υπόστρωμα (H&E)
Σχ 64 - Τεράτωμα –Τεράτωμα όρχεων, κοκκώδες υπόβαθρο από κυστική βλάβη αναρροφήθηκε μαζί με λιποκύτταρα και λωρίδες επιθηλιακών κυττάρων (H&E)
Σχ 65 - Τεράτωμα – Σε αυτό το επίχρισμα, από ώριμο τεράτωμα, επιθηλιακά πλακώδη και κυλινδρικά κύτταρα μπορεί να παρατηρηθούν (Giemsa)

 

  • Αντιπροσώπευση των διαφορετικών στοιχείων (επιθηλιακά ή μεσεγχυματογενή)
  • Παρουσία ανώριμων ιστών (βλαστικοί, χόνδρος κτλ)
  • Παρουσία κακοήθων κυττάρων
  • Κυστικά στοιχεία

 

Ανοσοκυτταροχημεία

  • Χρώσεις που αντιστοιχούν στην παρουσία των ιστών

 

Σύγχρονες Διαγνωστικές Τεχνικές

  • Μη συμβάλλουσες

 

Διαφορική διάγνωση

  • Με όλους τους ιστούς και όγκους που μπορεί να υπάρχουν σε ώριμο, ανώριμο και/ή κακόηθες τεράτωμα

 

Κύρια σημεία

  • Όγκοι που προέρχονται από ένα γαμετικό κύτταρο μετά από την πρώτη μειωτική διαίρεση
X