Ιστιοκύττωση Langerhans

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Εντοπισμένες μορφές έχουν καλή πρόγνωση ενώ πολύ-οργανική νόσος, ειδικότερα σε ηλικία μικρότερη των 2 ετών, έχει φτωχή πρόγνωση.
 • Συγγενείς περιπτώσεις και οικογενείς περιπτώσεις αναφέρονται σπάνια
 • 3 οντότητες αναγνωρίζονται:
  • Νόσος Letterer-Siwe´s:
   • Παιδιά ηλικίας από 3 μηνών-3 ετών
   • Ηπατοσπληνομεγαλία, λεμφαδενοπάθεια και δερματικές βλάβες
   • Δερματικές βλάβες στο κρανίο, πρόσωπο, στόμα, τράχηλο, κορμό και γλουτούς
  • Νόσος Hand-Shüller-Christian:
   • Παιδιά ηλικίας από 2-6 ετών
   • Μέση ωτίτιδα, άποιος διαβήτης, βλάβες κρανιακών οστών, εξοφθαλμία και δερματικές αλλοιώσεις.
   • Δερματικές αλλοιώσεις σε θώρακα, μασχάλη και βουβωνική περιοχή
  • Εωσινόφιλο Κοκκίωμα:
   • Αφορά στο 60% των περιπτώσεων
   • Επιδρά κυρίως στο σκελετό  (μονοοστικό ή πολυοστικό)
   • Οστά, ιδιαίτερα τα μακρά οστά, αποτελούν τη συνηθέστερη εντόπιση
   • Ακτινολογικά λυτική έως διάτρητη εμφάνιση
   • 50% σε σπονδυλική στήλη, κρανίο, πύελο, πλευρά και κάτω γνάθο
   • Παιδιά ηλικίας από 2-5 ετών
   • Οστεολυτικές, πνευμονικές, δερματικές και περιστασιακά κρανιακές βλάβες
   • Δερματικές αλλοιώσεις σε κρανίο, πρόσωπο, στοματική κοιλότητα και βουβωνική χώρα
 • Κυτταροβριθή επιχρίσματα με κύτταρα χωρίς συνοχή.
 • Μεγάλα κύτταρα με αλληλοκαλυπτόμενους πυρήνες και προέχουσες εγκοπές
 • Λεπτή φυσαλιδώδης χρωματίνη.
 • Δι/πολυπυρήνωση συχνά.
 • Άφθονο ωχρό ή κοκκιώδες κυτταρόπλασμα με καλά καθορισμένα όρια
 • Μακροφάγα με φαγοκυττάρωση μπορεί να υπάρχουν.
 • Μιτώσεις είναι σπάνιες
 • Εωσινόφιλα και άλλα φλεγμονώδη κύτταρα.
 • Νέκρωση μπορεί να παρατηρηθεί (εωσινόφιλα μικρο-αποστήματα)

 

Σχ 60 – Ιστιοκύττωση Langerhans – Κυτταροβριθή επιχρίσματα με πολλά μονήρη  κύτταρα Langerhans. Αυτά τα κύτταρα έχουν αλληλοκαλυπτόμενους πυρήνες και προέχουσες εγκοπές και λεπτή φυσαλιδώδη χρωματίνη. Εωσινόφιλα στο υπόβαθρο (H&E)
Σχ 61- Ιστιοκύττωση Langerhans –Πυρηνικές λεπτομέρειες -αλληλοκαλυπτόμενα στοιχεία πυρήνων Langerhans  (H&E)
Σχ 62 - Ιστιοκύττωση Langerhans – CD1a ανοσοκυτταροχημική χρώση δείχνει έντονη κυτταροπλασματική θετικότητα

 

Ειδικές χρώσεις και Ανοσοκυτταροχημεία

 • CD1a: Θετικό (απαραίτητο για διάγνωση)
 • S100-protein: Θετική
 • CD68: Θετικό (96% των περιπτώσεων)
 • CD21: Αρνητικό
 • CD 35: Αρνητικό

 

Διαφορική διάγνωση

 • Αιμοφαγοκυτταρικά σύνδρομα
 • Αντιδραστική διαδικασία με πολλαπλασιασμό ιστιοκυττάρων
 • Rosai-Dorfman
  • Επηρεάζει κυρίως ενήλικες
  • Περικύκλωση  -  Εγκόλπωση
  • CD11c: Θετικό
  • CD68: Θετικό
  • S100-protein: Θετική
  • CD1a Αρνητικό
 • Νεανικό ξανθοκοκκίωμα
  • Εντόπιση σε μαλακά μόρια
  • Touton κύτταρα
  • CD68: Θετικό
  • XIIIa: Θετικός
  • CD1a: Θετικό
 • Κακοήθης Ιστιοκύττωση

 

Κύρια Σημεία

 • Νόσος Letterer-Siwe´s: Θνησιμότητα σε 1 έτος
 • Νόσος Hand-Shüller-Christian: Φτωχή πρόγνωση -50% ποσοστό θνησιμότητας
 • Εωσινόφιλο Κοκκίωμα: Καλόηθες
X