Δεσμοπλαστικός μικροκυτταρικός όγκος

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Παιδιά και νεαροί ενήλικες
 • Συνήθως σε άρρενες
 • Κοιλιακός πόνος
 • Κοιλιακή εντόπιση με προτίμηση στην πυελική περιοχή,  σε οζίδια είτε μονήρη  είτε πολλαπλά
 •  Ασκίτης είναι σταθερό χαρακτηριστικό
 • Περιπτώσεις έχουν περιγραφεί στους πνεύμονες, πλευρά, ωοθήκες, πάγκρεας, όρχεις, κρανικό βόθρο, παρωτίδα και μαλακά μόρια
 • Λεμφικές μεταστάσεις είναι σπάνιες

 

Σχ 54 – Δεσμοπλαστικός μικροκυτταρικός όγκος –Μονήρεις και τρισδιάστατες ομάδες μονομορφικών μικρών στρογγυλών κυττάρων (H&E)
Σχ 55 - Δεσμοπλαστικός μικροκυτταρικός όγκος – Τμήματα πυκνού στρώματος αναμεμιγμένα με νεοπλασματικά κύτταρα (H&E)
Σχ 56 - Δεσμοπλαστικός μικροκυτταρικός όγκος – Μονότονος νεοπλασματικός κυτταρικός πληθυσμός, πυρήνες με λεπτοκοκκιώδη χρωματίνη και μη εμφανή πυρήνια (H&E)
Σχ 57 - Δεσμοπλαστικός μικροκυτταρικός όγκος –Πυρηνικό «καλούπωμα» (Giemsa)

 

 • Μεμονωμένα και ομάδες (λωρίδες ή τρισδιάστατες ομάδες) μονόμορφων μικρών στρογγυλών κυττάρων
 • Νεοπλασματικά κύτταρα με ομοιόμορφους πυρήνες
 • Πυρηνικό καλούπωμα
 • Λεπτοκοκιώδης χρωματίνη
 • Μη ευκρινή πυρήνια
 • Λίγο κυτταρόπλασμα
 • Τμήματα στρώματος
 • Άλλα μοτίβα: ραβδοειδές, δίκην «σφραγιστήρος δακτυλίου» ή ροζέττες

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • Συνέκφραση δεσμίνης (σε κηλίδα), EMA, AE1AE3, CAM5.2 ή Βιμεντίνη
 • NSE: θετική
 • Myo-D1: αρνητική
 • Ακτίνη λείων μυϊκών ινών: αρνητική
 • WT1: θετική
 • CD99: μεμβρανική χρώση αρνητική  (35% θετική αναφέρεται από τους Gerald and et al,  αλλά μόνο κυτταροπλασματική)
 • Χρωμογρανίνη: αρνητική

 

Γενετικές μελέτες

 • t(11;22)(p13;q12)

 

Διαφορική διάγνωση           

 • PNET
  • Δεσμοπλαστικό στρώμα: στον κλασσικό τύπο απουσιάζει
  • Ενδοκυτταροπλασματικό γλυκογόνο
  • CD99: τυπικά θετικό (μεμβρανικό)
  • FlI1: θετική
  • Κυτοκερατίνη και EMA: θετικές
 • Κυψελιδικό ραβδομυοσάρκωμα
  • Πυρηνικό καλούπωμα δεν είναι χαρακτηριστικό
  • «Πιτσιλωτό» υπόστρωμα (χρώση Giemsa)
  • Ακτίνη λείων μυϊκών ινών και Myo-D1: θετικές
  • Myogenin: θετική
 • Nευροβλάστωμα
  • Παδιά μικρότερης ηλικίας
  • Neuropil
  • Συχνές ροζέττες
 • Άλλοι μικροκυτταρικοί όγκοι, εξαρτώμενοι από την προέλευση: πανγκρεατοβλάστωμα, πανγκρεατικοί νευροενδοκρινικοί όγκοι , ηπατοβλάστωμα και όγκος Wilms

 

Κύρια σημεία

 • Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν πιθανή προέλευση από αρχέγονο μεσοθηλιακό κύτταρο - “Μεσοθηλιοβλάστωμα”, βασιζόμενο στην ανοσοέκφραση δεσμίνης, WT1, βιμεντίνης και κυτοκερατίνης, και στο μεσοθήλιο και σε αυτήν την οντότητα
 • Εξαιρετικά επιθετικό νεόπλασμα: μέση επιβίωση μικρότερη από 3 έτη
 • Ασθενής απάντηση σε χημειοθεραπεία
X