Περιφερικοί Νευροεξωδερμικοί όγκοι (PNET/Σάρκωμα Ewing)/Όγκοι οικογένειας Ewing -EFT

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Κυρίως προσβάλλει εφήβους και νεαρούς ενήλικες
 • Καμμία προτίμηση σε κάποιο φύλο
 • Ένα τρίτο των περιπτώσεων έχει σημαντική συμμετοχή του νεύρου με νευρολογικά συμπτώματα
 • Συνήθεις εντοπίσεις: παρασπονδυλική περιοχή, κατώτερα άκρα και οπισθοπεριτόναιο

 

Σχ 50 – PNET – Μη συνεκτικά μονομορφικά μικρά στρογγυλά κύτταρα. «Πιτσιλωτό» υπόβαθρο (Giemsa)
Σχ 51 - PNET – Μονότονος πληθυσμός μικρών κυττάρων. Παρατηρήστε την παρουσία σκουρόχρωμων και ανοιχτόχρωμων πυρήνων, Απουσία ινώδους υποβάθρου (H&E)
Σχ 52 - PNET – Πυρήνες με αδρή τύπου «αλάτι και πιπέρι» χρωματίνη και μη εμφανή πυρήνια (H&E)
Σχ 53 - PNET – CD99 ανοσοκυτταροχημική χρώση – έντονη θετικότητα με μεμβρανώδες μοτίβο

 

 • Μεμονωμένα ή ομάδες μονόμορφων μικρών στρογγυλών κυττάρων
 • Δίμορφος πληθυσμός μικρότερων και πιο σκουρόχρωμων κυττάρων και πιο ανοιχτόχρωμων κυττάρων
 • Τα πιο ανοιχτόχρωμα κύτταρα έχουν
  •  Ήπια χρωματίνη και μικρά πυρήνια
  • Μεμβρανώδες κυτταροπλασματικές κύστες (Diff-Quick χρώση)
 • Τα πιο σκουρόχρωμα κύτταρα έχουν συμπαγή χρωματίνη και λίγο κυτταρόπλασμα (είναι πιθανότατα κύτταρα σε εκφύλιση)
 • Απουσία γαγγλιακών κυττάρων
 • Ροζέττες είναι ορατές, αν και  πιο σπάνιες συγκριτικά με το νευροβλάστωμα
 • «Πιτσιλωτό» υπόβαθρο μπορεί να είναι ορατό
 • Νέκρωση

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • CD56 (NCAM): αρνητικό
 • CD99: θετικό (μεμβρανικό μοτίβο)- με ειδικός αλλά ο πιο χρήσιμος δείκτης
 • Caveolin-1 :θετική, ακόμη και σε CD99 αρνητικές περιπτώσεις
 • FLI-1 : θετική (πυρηνική- μόνο στο 70% των περιπτώσεων)
 • Κυτοκερατίνες: εστιακή θετικότητα σε 20%
  • CK20: αρνητική – χρήσιμη στη διαφοροποίηση με όγκο Merkel
 •  Βιμεντίνη: θετιή
 • AE1AE3:θετική
 • P63: θετική σε μερικές περιπτώσεις
 • Μικρής διαγνωστικής χρησιμότητας Συναπτοφυσίνη: θετική (εστιακά)
 • Χρωμογρανίνη: στις περισσότερες περιπτώσεις αρνητική
 • NSE: θετική

]

Μικρής διαγνωστικής χρησιμότητας

]

 

Genetic studies

 •  t(11;22)(q24;q12) in 90% of the cases
 •  t(21;22) or t(7;22) - 15% of the cases
 • C-myc over expression
 • N-myc: no expression

 

Λίστα των CD99 θετικών όγκων

Ewing/PNET

Κυψελιδικό ραβδομυοσάρκωμα

Δεσμοπλαστικός όγκος μικρών στρογγυλών κυττάρων

Άτυπος τερατώδης ραβδοειδής όγκος

Συνοβιακό σάρκωμα

Μεσεγχυματικό χονδροσάρκωμα

Καρκίνωμα κυττάρων Merkel

Non-Hodgkin λέμφωμα

 

Γενετικές μελέτες

 •  t(11;22)(q24;q12) στο 90% των περιπτώσεων
 •  t(21;22) or t(7;22) - 15% των περιπτώσεων
 • C-myc υπερέκφραση
 • N-myc: μη έκφραση

 

Διαφορική διάγνωση

 • Νευροβλάστωμα
  • Νεότεροι ασθενείς
  • Συνήθως έκκριση κατεχολαμίνης
  • Νευροβλάστες είναι γενικά ορατοί σε διαφορετικά στάδια της διαφοροποίησης
  • Neuropil συχνά ορατό
  • Ροζέττες συχνά ορατές
  • Βιμεντίνη: αρνητική
  • Fli1: αρνητική
  • CD56 N-CAM: θετικό
  • N-myc: μπορεί να υπερκφράζεται
  • Όχι t(11;22)
 • Άτυπος τερατώδης ραβδοειδής όγκος
  • Κακόηθες νεόπλασμα κεντρικού νευρικού συστήματος
  • Στο 2% των περιπτώσεων εντοπίζεται στη σπονδυλική στήλη
  • Τεράστια πυρήνια
  • Ραβδοειδές κυτταρόπλασμα
  • Περιοχές με εωσινόφιλα κυτταροπλασματικά σφαιροειδή «έγκλειστα»
  • Παρα πυρηνικές σπείρες ενδιάμεσων ινιδίων (EM)
  • EMA: θετική
  • Βιμεντίνη : θετική
  • Συναπτοφυσίνη: θετική
  • MIC 2: θετική – μπορεί να βάψει την κυτταρική μεμβράνη
  • INI1: αρνητική (σπάνιες περιπτώσεις θετικότητας σε CNS περιγράφονται)
  • 22q11 διαγραφές
 • Όγκος Wilms
  • Σε σπλαχνική (νεφρός) εμφάνιση των όγκων Οικογένειας Ewing
  • CD99: αρνητικό
 • Κυψελιδικό ραβδομυοσάρκωμα
  • Actin: θετική
  • Σπάνιες περιπτώσεις PNET μπορεί να έχουν μυογενή διαφοροποίηση (εξωμεσεγχύμωμα)
  • Desmin: θετική
  • Myogenin : θετική
  • CD99 μπορεί να είναι θετικό (20-25%)
 • Λέμφωμα
  • Λεμφοαδενικά σωμάτια
  • CD45: θετικό
  • CD99: θετικό σε λεμφοβλαστικά λεμφώματα (90%)
  • CD3, Tdt και CD43: θετικά
  • Νευροενδοκρινοί δείκτες: αρνητικοί
 • Μικροκυτταρικό οστεοσάρκωμα
  • Παρουσία οστεοειδούς
  • Νευροενδοκρινοί δείκτες: αρνητικοί
 • Δεσμοπλαστικοί μικροκυτταρικοί όγκοι
  • Περισσότερο συχνοί σε ενδο-κοιλιακή εντόπιση
  • Αποκλίνουσα διαφοροποίηση
  • Wt1: θετική
 • Αδιαφοροποίητο συνοβιακό σάρκωμα
  • EMA: θετική (ακόμη και σε περιπτώσεις αρνητικές στις άλλες κερατίνες)
  • Κερατίνες: θετικές, κυρίως υψηλού μοριακού βάρους κυτοκερατίνες (60-70%)
  • CD99: θετικό στο 50-100% σε σπονδυλική στήλη και χαμηλής διαφοροποίησης μοτίβο (απουσία μεμβρανικού μοτίβου)
  • Bcl-2: θετική (79%)

 

Κύρια σημεία

 • PNET/ Σάρκωμα Ewing – Καλής και χαμηλής διαφοροποίησης όρια ενός φάσματος σαρκωμάτων από στρογγυλά κύτταρα με μερικό νευροεξωδερμικό φαινότυπο – Όγκοι οικογένειας Εwing  (EFTs)
 • Νευρικής ακρολοφίας προέλευση
 • 1% όλων των σαρκωμάτων μαλακών μορίων
 • PNET και σάρκωμα Ewing είναι σχετιζόμενες οντότητες και σήμερα αποτελούν μία ξεχωριστή ομάδα όγκων των οστών και μαλακών μορίων (ηλεκτρονική μικροσκοπία, ανοσοϊστοχημεία και κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα παρόμοια)
 • Χειρουργική εξαίρεση και/ή ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία έχουν αυξανομένη επιβίωση από λιγότερο του 10% έως 40%.
 • Απουσία απάντησης σε προεγχειρητική χημειοθεραπεία
 • Πρόγνωση:
  • Στάδιο, εντόπιση, μέγεθος, ηλικία, απάντηση σε θεραπεία
  • EWS εξόνιο 7 σύντηξη με FLI1 εξόνιο 6- καλύτερη πρόγνωση
  • Διαγραφή 1p- κακή πρόγνωση
  • P53 μετάλλαξη - κακή πρόγνωση
X