Επιθηλιοειδές σάρκωμα

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Αφορά λιγότερο του 10% των μη-ραβδομυοσαρκωμάτων σε παιδιά
 • Έφηβοι και νεαροί ενήλικες
 • Προτίμηση στο άρρεν φύλο
 • Ανώδυνα δερματικά ή υποδόρια οζίδια
 • Άκρα (χέρια, δάκτυλα, καρπός και ισχία ή γεννητικά)
 • Επιφανειακές αλλοιώσεις

 

Κυτταρομορφολογία (Σχ 37-39) 

Σχ 37 – Επιθηλιοειδές Σάρκωμα – Συγκεντρώσεις και διάσπαρτα κύτταρα (Giemsa)
Σχ 38 - Επιθηλιοειδές Σάρκωμα – Μεγάλες επιθηλιοειδείς κυτταρικές ομάδες (Giemsa)
Σχ 39a - Επιθηλιοειδές Σάρκωμα – Μεγάλα επιθηλιοειδή κύτταρα είναι πολυγωνικά με πυκνό κυτταρόπλασμα (Giemsa)
Σχ 39b - Επιθηλιοειδές Σάρκωμα – Ανοσοκυτταροχημική χρώση με EMA
Σχ 39c - Επιθηλιοειδές Σάρκωμα – Ανοσοκυτταροχημική χρώση με Βιμεντίνη

 

 • Αιμορραγικές αναρροφήσεις
 • Μικρής κυτταροβρίθειας επιχρίσματα
 • Νεκρωτικό υπόβαθρο
 • Κύτταρα διάσπαρτα ή σε ομάδες
 • Κύτταρα με καλά καθορισμένα κυτταρικά όρια, με ενδοκυτταρικούς χώρους
 • Μεγάλα πολυγωνικά επιθηλιοειδή κύτταρα, ατρακτοειδή ραβδοειδή ή πολυπύρηνα
  • Ανώμαλο πυρηνικό περίβλημα  (στρογγυλό, ωοειδές, επίμηκες ή πλειόμορφο)
  • Προέχοντα πυρήνια
  • Πυκνό κυτταρόπλασμα με καλά καθορισμένα όρια
  • Ραβδοειδή έγκλειστα

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • Κυτοκερατίνες: Θετικές
 • EMA: Θετική
 • CD34: Θετικό (50%)
 • Βιμεντίνη: Θετική (περιπυρηνική)
 • Δεσμίνη: θετική
 • VE-cadherin: Θετική
 • INI 1: Θετική
 • E-cadherin: Αρνητική
 • CD31: Αρνητικό (γενικά, σπάνια αναφέρονται θετικές περιπτώσεις)

 

Ηλεκτρονική μικροσκοπία:

 • Μικροθηλές
 • Τυπικό ανώμαλο πυρηνικό περίβλημα και προέχοντα πυρήνια
 • Κυτταρόπλασμα με:
  • Ενδιάμεσα ινίδια
  • Άφθονο πολυριβόσωμα, αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο
  • Περιστασιακά σταγονίδια λιπιδίων και εκφυλισμένα κενοτόπια περιβαλλόμενα από φιλοπόδια ή μικροθηλές
 • Συνδέσεις τύπου δεσμοσώματος
 • Μικροί διακυτταρικοί χώροι

 

Γενετικές μελέτες:

 • Αλλαγές στον αριθμό DNA αντιγράφων, αυξήσεις>μειώσεις, περιλαμβάνουν  +11q13, 1q21-q23, 6p21.3, 9q31-qter, μειώσεις στα 9pter-p23, 13q22-q32 (4) 

 

Διαφορική διάγνωση

 • Μεταστατικό καρκίνωμα (πλακώδες)
  • Κύτταρα σε συγκυτιακές ομάδες χωρίς τυπικά καλά καθορισμένα όρια, και διακυτταρικοί χώροι επιθηλιοειδούς σαρκώματος
 • Μελάνωμα
  • S-100 πρωτεΐνη: Θετική
  • HMB45: Θετικό
 • Συνοβιακό σάρκωμα
  • Διάκριση μπορεί να είναι δύσκολη
  • CD34: Αρνητικό
  • t(X:18)
 • Αιμαγγειοενδοθηλιώμα
  • Cd31 : Θετικό

 

Κύρια σημεία

 • Τοπικές υποτροπές
 • Μετάσταση σε 45% των περιπτώσεων (λεμφαδένες, πνεύμονες, δέρμα )
 • Κακά προγνωστικά χαρακτηριστικά:
  • Όγκος κορμού
  • Βαθύς όγκος
  • Μεγάλο μέγεθος
  • Αιμορραγία
  • Νέκρωση
  • Μιτώσεις
  • Ραβδοειδή χαρακτηριστικά
  • Αγγειολεμφοειδής διήθηση
X