ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΤΡΑΚΤΟΕΙΔΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

  • Οζώδης απονευρωσίτιδα
  • Ινωμάτωση
  • Ινωμάτωση colli
  • Νεογνικό ινοσάρκωμα
  • Συνοβιακό σάρκωμα
  • Για περισσότερες πληροφορίες δείτε διφασικό όγκο
  • Κακοήθης όγκος περιβλήματος περιφερικού νεύρου
  • Σβάννωμα
X