Μυξοειδές λιποσάρκωμα

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Λιγότερο από 3% των σαρκωμάτων μαλακών μορίων σε παιδιά και εφήβους
 • Αρχέγονος όγκος μεσεγχυματικών κυττάρων  με σημεία πρόωρης λιπογένεσης και μικρός πληθυσμός ώριμων λιποκυττάρων
 • Μυξοειδές και στρογγυλοκυτταρικό λιποσάρκωμα ανήκουν στην ίδια γενετική οντότητα
 • Στρογγυλοκυτταρικό λιποσάρκωμα - αυξημένη δυναμική υποτροπής και μετάστασης
 • Νεαροί έφηβοι, μεταξύ 10 και 15 ετών
 • Βαθιά εντοπισμένες βλάβες
 • Συχνά στο μηρό (60-70%)
 • Βαθιά εντοπισμένες βλάβες μπορούν να φτάσουν τα 15 cm

 

Κυτταρομορφολογία (Σχ 22-25)

Σχ 22 – Μυξοειδές λιποσάρκωμα –Μυξοειδές στρώμα με πλεγματοειδές δίκτυο  τριχοειδών (Giemsa)
Σχ 23 – Μυξοειδές λιποσάρκωμα –Πολυάριθμα κενοτοπιώδη κύτταρα. Κύτταρα με στρογγυλόμορφους έως ωοειδείς πυρήνες (Giemsa)
Σχ 24 a; – Μυξοειδές λιποσάρκωμα –Πολυάριθμα μόνο- ή πόλυ- κενοτοπιώδεις λιποβλάστες με έκκεντρους ή συμπιεσμένους πυρήνες (H&E)
Σχ 24 b – Μυξοειδές λιποσάρκωμα –Πολυάριθμα μόνο- ή πόλυ- κενοτοπιώδεις λιποβλάστες με έκκεντρους ή συμπιεσμένους πυρήνες (H&E)
Σχ 25 - Μυξοειδές λιποσάρκωμα – Κακοήθεις λιποβλάστες με πλειόμορφα τύπου «κοχυλιού» ανώμαλους πυρήνες (Giemsa)

 

 • Λιποβλάστες διαφόρων σταδίων ωρίμανσης ( αρχέγονα μεσεγχυματικά κύτταρα ως καλά διαφοροποιημένοι λιποβλάστες)
 • Ατρακτόμορφα κύτταρα σε διάφορες αναλογίες
 • Μικρά κενοτοπιώδη κύτταρα με ανώμαλους και υπερχρωματικούς πυρήνες
 • Υπερχρωματικοί άτυποι και τύπου «κοχυλιού» πυρήνες
 • Μιτωτική δραστηριότητα χαμηλή
 • Ομοιόμορφα, στρογγυλά, μικρά καρκινικά κύτταρα ενίοτε με λιπιδικά κενοτόπια (από το μικροκυτταρικό τύπο)
  • Υψηλή πυρηνοκυτταροπλασματική αναλογία
  • Έκκεντροι υπερχρωματικοί πυρήνες
  • Προέχοντα πυρήνια
  • Οξύφιλο κυτταρόπλασμα
 • Ινώδες μυξοειδές υπόβαθρο
 • Διακλαδιζόμενα εύθρυπτα τριχοειδή σε μυξοειδές στρώμα

 

Ιστοχημικές χρώσεις

 • Μυξοειδές στρώμα με χρώση Alcian blue σε pH2.5 και όχι pH1.0

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • S100 πρωτεΐνη: θετική
 • CD34: αρνητικό

 

Γενετικές μελέτες

 • Δακτυλοειδές Χρωμόσωμα 12
 • t(12;16)(q13;p11) – CHOP-TLS/FUS γονίδιο σύντηξης
 • t(12;22)(q13;p12) - CHOP-EWS γονίδιο σύντηξης -(ενναλακτικά στο10%)

 

Διαφορική διάγνωση

 • Λιποβλάστωμα
  • Διαφορική διάγνωση μπορεί να είναι δύσκολη και κάποιες φορές γενετικές μελέτες απαιτούνται
 • Εξωσκελετικό μυξοειδές χονδροσάρκωμα
  • Απουσία εύθρυπτων τριχοειδών
  • Κύτταρα δεν έχουν λιπιδικά κενοτόπια στο κυτταρόπλασμα τους
  • Alcian blue PH 1.0 χρώση
 • Λέμφωμα και όγκος από μικρά στρογγυλά κύτταρα
  • Ανοσοϊστοχημικές μελέτες βοηθούν σε διαφορική διάγνωση

 

Κύρια σημεία

 • Στρογγυλοκυτταρικό λιποσάρκωμα – κυτταροβριθές και λιγότερο διαφοροποιημένος τύπος μυξοειδούς λιποσαρκώματος
 • Τοπική υποτροπή πριν τη μετάσταση
 • Μετάσταση στον πνεύμονα (20-30%)
 • Κακή πρόγνωση με παρουσία στρογγυλών ή πλειόμορφων κυττάρων
 • Ευρεία εκτομή είναι η κατάλληλη θεραπεία για αποφυγή τοπικών υποτροπών
X