II - ΡΑΒΔΟΜΥΟΣΑΡΚΩΜΑ

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Ευθύνεται για περίπου 50% του συνόλου των σαρκωμάτων μαλακών μορίων παιδικής ηλικίας  
 • 1/3 των περιπτώσεων διαγιγνώσκονται στα πρώτα 3 έτη ζωής
 • Μπορεί να είναι συγγενές
 • Τα περισσότερα εμφανίζονται σε σκελετικούς μυς, αν και δύναται επίσης να εμφανιστούν στα σπλάχνα
 • Αυτά που εμφανίζονται σε σκελετικούς μυς είναι κυρίως συσχετιζόμενα με συντήξεις γονιδίων
 • Περίπου το 65% διαγιγνώσκονται σε παιδιά (το 50% εμφανίζονται την πρώτη δεκαετία)
 • Μικρή προτίμηση στο άρρεν φύλο
 • Σπάνιες οικογενείς παραλλαγές αναφέρονται συσχετιζόμενες με σύνδρομο  Li-Fraumeni, σύνδρομο βασικοκυτταρικού σπίλου, πλευροπνευμονικό βλάστωμα, σύνδρομο Beckwith-Wiedemann και νευροϊνωμάτωση
 • Συσχέτιση με συγγενείς ανωμαλίες του κεντρικού νευρικού συστήματος, γεννητικού-ουροποιητικού συστήματος, γαστρεντερικού συστήματος και καρδιαγγειακού συστήματος
 • Συσχέτιση με χαμηλό οικονομικό υπόβαθρο
 • Διμοδική κατανομή ηλικίας: peak στα 3 - 5 έτη και στα 16 -17 έτη
 • 95% των περιστατικών παιδικής ηλικίας ανήκουν στον κυψελιδικό ή εμβρυικό υπότυπο

Ομαδοποίηση της περιοχής του πρωτογενούς όγκου, ηλικία και μορφολογία (εμβρυική/κυψελιδική) αποτελούν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα:

 • Εμβρυικός
  • Σε νεογνά (μπορεί να είναι συγγενές)
  • Κυρίως εντοπίζεται στην κόγχη ή στο περίνεο
  • Κεφαλή και τράχηλος, ρινοφάρυγγας και γεννητικό-ουροποιητικό σύστημα
  • Σπάνια επεκτείνεται προς τους περιοχικούς λεμφαδένες
 • Κυψελιδικός
  • Σε εφήβους
  • Ο πιο επιθετικός υπότυπος
  • Άκρα, περινεϊκές και περικογχικές περιοχές
  • Ασυνήθιστη εμφάνιση: τύπου λευχαιμίας
  • Μετάσταση σε περιοχικούς λεμφαδένες και κατά μήκος λωρίδων συνδετικού ιστού
  • Συμπτώματα εξαρτώμενα από την εντόπιση

Κυτταρομορφολογία (Σχήματα 13-17)

Σχ 13 a – Κυψελιδικό  ραβδομυοσάρκωμα – Κυτταροβριθή επιχρίσματα σε υπόβαθρο με αποπτωτικά σωμάτια και χαλαρά συνδεδεμένες συγκεντρώσεις ομοιόμορφων, μικρών στρογγυλόμορφων κυανόχροων κυττάρων (H&E).
Σχ 13 b- Σε κάποια κύτταρα, οι πυρήνες είναι έκκεντροι προσδίδοντας ραβδοειδή εμφάνιση (H&E)
Σχ 13 c- Κυψελιδικό ραβδομυοσάρκωμα- Νεοπλασματικά κύτταρα έχουν πυρήνες με λεπτή χρωματίνη και μη εμφανή πυρήνια (H&E), σε χρώσεις Giemsa
Σχ 13 d- κυτταρόπλασμα έχει μικρά κυστίδια γλυκογόνου  και τα κύτταρα  εδράζονται σε «πιτσιλωτό» υπόβαθρο.

 

Σχ 14 a– Κυψελιδικό  ραβδομυοσάρκωμα– Giemsa- παρατηρήστε το τυπικό «πιτσιλωτό» υπόστρωμα
Σχ 14 b; c– Ραβδομυοσάρκωμα, NOS– «γυρινοειδούς» μορφής κύτταρα παρατηρούνται στις δύο εικόνες (H&E)
Σχ 14 b; c– Ραβδομυοσάρκωμα, NOS– «γυρινοειδούς» μορφής κύτταρα παρατηρούνται στις δύο εικόνες (H&E)
Σχ 15 – Εμβρυικό ραβδομυοσάρκωμα – Λωρίδες αρχέγονων ραβδομυοβλαστών με μικρή ή καθόλου διαφοροποίηση. Κύτταρα με ωοειδείς έως ατρακτοειδείς πυρήνες και ελάχιστο κυτταρόπλασμα (Giemsa)

 

Σχ 16 a- Εμβρυικό ραβδομυοσάρκωμα – Πυρήνες μπορεί να φέρουν ψευδο έγκλειστα (H&E) και 
Σχ 16 b, ενίοτε πολυπύρηνα (Strap cells) μπορεί να παρατηρηθούν (H&E) και είναι αρκετά χρήσιμα στην διαφοροποίηση από λοιπούς όγκους μικρού στρογγυλόμορφου κυττάρου.
Σχ 17 εμβρυικό ραβδομυοσάρκωμα –Μυξοειδής κυτταρική μήτρα (πιο συχνή σε εμβρυικό ραβδομυοσάρκωμα

 

 

 • Εμβρυικό (ERMS)
  • Ομάδες ή μεμονωμένα κύτταρα
  • Μυξοειδές στρώμα και «πιτσιλωτό» υπόβαθρο στο 20% των περιπτώσεων (χρώση Giemsa)
  • Λεμφοαδενικού τύπου σωμάτια ορατά στο 20%
  • Μεγαλύτερη κυτταρική ποικιλομορφία: μεγάλου εύρους από αρχέγονα μεσεγχυματικά κύτταρα έως υψηλής διαφοροποίησης ραβδομυοβλάστες
  • Διπύρηνα ή πολυπύρηνα καρκινικά κύτταρα (strap cells) προσδίδουν μία σημαντική χροιά στη διαφορική διάγνωση με άλλες οντότητες
  • Παρουσία «γυρινοειδών» ή τύπου «ρακέτας» κυττάρων και ταινιοειδή κύτταρα
  • Πυρήνες με λεπτοκοκκιώδη χρωματίνη
  • Κυτταροπλασματικά κενοτόπια γλυκογόνου
 • Κυψελιδικό  (ARMS)
  • Κυτταροβριθή επιχρίσματα
  • Υπόβαθρο με αποπτωτικά σωμάτια δύναται να προσομοιάζει λέμφωμα Burkitt
  • «Πιτσιλωτό» υπόβαθρο
  • Χαλαρές συγκεντρώσεις ομοιόμορφων μικρών στρογγυλών μπλε κυττάρων
  • Λεπτή χρωματίνη
  • Πολυπύρηνα νεοπλασματικά γιγαντοκύτταρα με εωσινόφιλο κυτταρόπλασμα
  • Μη εμφανή πυρήνια (ενίοτε εμφανή)
  • Κενοτόπια γλυκογόνου στο κυτταρόπλασμα
  • Σε μερικά κύτταρα, ένας ραβδοειδής φαινότυπος μπορεί να παρατηρηθεί
 • Αν και αυτές οι 2 κύριες κατηγορίες ραβδομυοσαρκώματος παρουσιάζουν μερικές διαφορές στην κυτταρομορφολογία, οι περισσότεροι συγγραφείς δεν επαφίενται μόνο στην κυτταρολογία για τη διαφορική διάγνωση
 • Κυτταρογενετικές και μοριακές τεχνικές από κοινού μπορεί να βοηθήσουν πολύ, ιστολογική επιβεβαίωση απαιτείται μερικές φορές

 

Ανοσοκυτταροχημία

 • Α-ακτίνη: θετική
 • Δεσμίνη: θετική
 • Μυοσίνη: θετική
 • Μυοσφαιρίνη: θετική
 • Μυογενίνη: θετική (περισσότερο ευαίσθητη από Myo-D1 σε μονιμοποιημένο σε φορμόλη υλικό), έντονη και διάχυτη πυρηνική έκφραση κυρίως στον κυψελιδικό τύπο και συσχέτιση με κακή πρόγνωση
 • MyoD1: θετική (περισσότερο ευαίσθητη από μυογενίνη σε υλικό ταχείας). Από κοινού με μυογενίνη αυτοί είναι οι πιο ευαίσθητοι και ειδικοί δείκτες σκελετικών μυών
 • HHF35: θετική
 • CD56 (N-CAM): θετική, μερικές φορές έντονα θετική (11,12)
 • “Ασυνήθιστη” χρώση: NSE, συναπτοφυσίνη, Leu7, κυτοκερατίνη, νευροϊνίδια, S-100 πρωτεΐνη και CD99
 • WT1: θετική (μόνο κυτταρόπλασμα)

 

Γενετικές μελέτες

 • Κυψελιδικός υπότυπος έχει 2 κύριες χαρακτηριστικές μετατοπίσεις:
  • t (2; 13) (q35; q14) στο 70% των περιπτώσεων
  •  t(1;13)(p36;q14) στο 10-20% o των περιπτώσεων
   • Συσχετίζεται με:
    • νεότερης ηλικίας ασθενείς
    • καλύτερη πρόγνωση
    • συμμετοχή των άκρων
  • Στο 30% των περιπτώσεων δεν εντοπίζεται μετατόπιση με την τεχνική της  RT_PCR
  • Συμπαγείς μορφές είναι πιθανότερα PAX/FKHR αρνητικές
  • RMS σύντηξη αρνητική συμπεριφέρεται όπως σε ERMS
 • Εμβρυικός υπότυπος :
  •  Απώλεια της ετεροζυγωτίας (LOH) στο γενετικό τόπο 11p15 του γονιδίου IGF II
  • 1p διαγραφή
 • Και οι 2 υπότυποι ραβδομυοσαρκώματος έχουν υπερέκφραση του γονιδίου IGF II

 

Διαφορική διάγνωση

 • Περιφερικοί νευροεξωδερμικοί όγκοι (PNET)
  • «Πιτσιλωτό» υπόβαθρο
  • Συναπτοφυσίνη: θετική
  • Χρωμογρανίνη: θετική
  • NSE: θετική
  • Δεσμίνη: θετική (μερικές φορές)
  • Μυογενίνη ή ακτίνη: αρνητικές
  • t(11;22)(q24;q12)
 • Δεσμοπλαστικός όγκος μικρών κυττάρων
  • Συνήθως ενδο-κοιλιακός
  • Πυρήνες με κοκκιώδη χρωματίνη
  • Μεγαλύτερη πυρηνοκυτταροπλασματική αναλογία 
  • Εξέχον δεσμοπλαστικό στρώμα
  • Αποκλίνουσα διαφοροποίηση
  • Myo-D1-αρνητική
  • Μυογενίνη: αρνητική
  • WT1- πυρηνική θετικότητα
 • Νευροβλάστωμα
  • Συνήθως εκκρίνονται κατεχολαμίνες
  • Νευροβλάστες γενικά σε διαφορετικά στάδια διαφοροποίησης
  • Τυπική νευροενδοκρινική χρωματίνη (τύπου “αλάτι-και-πιπέρι”)
  • Νευροπίλημα συχνά ορατό
  • Ροζέττες συχνά ορατές
  • CD56 N-CAM: θετικό
  • Βιμεντίνη: αρνητική
  • Συναπτοφυσίνη: θετική
  • Δείκτες μυών: αρνητικοί
 • Λέμφωμα
  • Λεμφοαδενικά σωμάτια (χρώση Giemsa)
  • Μεμονωμένα κύτταρα
  • CD45: θετικό
  • Δείκτες μυών: αρνητικοί
 • Ραβδοειδής όγκος
  • Απουσία κυττάρων τύπου «strap» και τύπου «κορδέλας»
  • Πιο μονότονος πληθυσμός με ραβδοειδή στοιχεία
  • Ανοιχτόχρωμοι πυρήνες με φυσαλιδώδη χρωματίνη
  • INI1: αρνητική

 

Κύρια σημεία

 • 5-ετής επιβίωση: 50%-75%
 • Πρόγνωση εξαρτάται από:
  • Ηλικία διάγνωσης, καλύτερη επιβίωση όταν διαγιγνώσκεται μεταξύ 1ου και 8ου έτους ηλικίας
  • Εντόπιση όγκου: 2-ετής περίοδος ελεύθερη νόσου στην κογχική περιοχή είναι 77%, έναντι 24% για ενδοθωρακικούς όγκους
  • Στάδιο
  • Διεθνής προγνωστική ταξινόμηση του ραβδομυοσαρκώματος παιδικής ηλικίας
   • Καλύτερη πρόγνωση
    • Βοτρυοειδές
    • Ατρακτοειδές
   • Ενδιάμεση πρόγνωση
    • Εμβρυικό
   • Φτωχή πρόγνωση
    • Κυψελιδικό
    • RMS με διάχυτη αναπλασία
    • Αδιαφοροποίητο σάρκωμα
   • Αβέβαιη πρόγνωση
    • Ραβδοειδή χαρακτηριστικά
 • t (1; 13) (q36; q14)
  • συσχέτιση με νεότερους ασθενείς
  • και όγκους των άκρων
X