Μετανεφρικά αδένωμα

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Καλόηθες νεόπλασμα αποτελούμενο από μετανεφρικά σωληνώδους τύπου αρχέγονα κύτταρα
 • Μέση ηλικία - 41 ετών
 • Εύρος: 11 μηνών - 83 ετών
 • Ηλικιακό εύρος: 50-60 ετών
 • Πιο συχνό στο θήλυ φύλο
 • Κλινικά συμπτώματα: κοιλιακό άλγος, αιματουρία και πολυκυτταραιμία
 • Αυτοί οι όγκοι είναι μέρος ενός εύρους όγκων που συνίστανται από διαφορετικά τμήματα του επιθηλίου και μεσεγχυματικό/στρωματικό ιστό (μετανεφρικό αδένωμα, μετανεφρικό αδενοϊνωμα και μετανεφρικός στρωματικός όγκος).
 • Η ιδέα ότι κάποιοι συγγραφείς υποδηλώνουν ότι αυτός ο όγκος μπορεί να σχετίζεται με θηλώδη νεοπλασμάτα νεφρικών κυττάρων είναι αμφιλεγόμενη (Pins M et al 1999).

 

Κυτταρομορφολογία (Σχήμα 12)

?? 12 a; Μετανεφρικό αδένωμα- Μονόμορφος μικρός κυανόχροος κυτταρικός πληθυσμός σε διαυγές υπόβαθρο που σχηματίζει μικρούς σωληνοειδείς σχηματισμούς ή ροζέττες (H&E). Κύτταρα έχουν στρογγυλομόρφους ή ωοειδείς πυρήνες που δεν παρουσιάζουν ατυπία και έχουν ελάχιστη ποσότητα κυτταροπλάσματος.
?? 12 b- Μετανεφρικό αδένωμα- Μονόμορφος μικρός κυανόχροος κυτταρικός πληθυσμός σε διαυγές υπόβαθρο που σχηματίζει μικρούς σωληνοειδείς σχηματισμούς ή ροζέττες (H&E). Κύτταρα έχουν στρογγυλομόρφους ή ωοειδείς πυρήνες που δεν παρουσιάζουν ατυπία και έχουν ελάχιστη ποσότητα κυτταροπλάσματος.

 

 • Μονόμορφος πληθυσμός μικρών μπλε κυττάρων σε ένα καθαρό υπόβαθρο
 • Ομάδες, θηλόμορφα σωληνάρια ή ροζέττες
 • Πολυάριθμοι φυσιολογικοί γυμνοί πυρήνες συνήθως υπάρχουν.
 • Στρόγγυλοι ή ωοειδείς πυρήνες χωρίς ατυπία και ελάχιστο κυτταρόπλασμα.
 • Η χρωματίνη είναι πυκνή και ομαλά κατανεμημένη με μη εμφανές πυρήνιο
 •  Δεν παρατηρείται νέκρωση στο υπόβαθρο και μιτώσεις.
 •  Ψαμμώδη σωμάτια μπορεί να παρατηρηθούν στο κέντρο του σωληνώδους σχηματισμού.

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • CD57: έντονα θετικό
 • WT1: Θετική
 • AMACR: θετική
 • Pax 8: θετική
 • CK7: αρνητική
 • CD56: Αρνητικό (ορισμένες περιπτώσεις θετικότητας έχουν αναφερθεί)
 • EMA: Αρνητική

 

Γενετικές μελέτες

 • 2p διαγραφή
 • BRAF μετάλλαξη- 90%

 

Διαφορική διάγνωση

 • Όγκος Wilms (κυρίως επιθηλιακός)
  • Οι ασθενείς γενικά μικρότερης ηλικίας των 6 ετών
  • Εκτεταμένη δειγματοληψία μπορεί να αναδείξει άλλα συστατικά του όγκου Wilms (βλάστημα, μεσέγχυμα)
  • Το βλάστημα είναι CD56 θετικό και CD57 αρνητικό
  • Τα σωληνάρια Wilms είναι CD57 θετικά και CD56 αρνητικά -παρόμοια με το ανοσοπροφιλ του MA
  • Όχι BRAF μετάλλαξη
 • Συμπαγής ποικιλία θηλώδους (χρωμόφiλου) RCC
  • Τα κύτταρα είναι μεγαλύτερα με μέτρια ποσότητα κυτταροπλάσματος
  • Μακροφάγα συχνά υπάρχουν
  •  CK7: θετική, διάχυτη και έντονη
  • EMA: θετική, διάχυτη και έντονη
  • WT1 : αρνητική
  • AMACR: θετική
  •  τρισωμία 7 και 17 και απώλεια φυλετικού χρωμοσώματος 

Κύρια σημεία

 • Οι περισσότερες περιπτώσεις αντιπροσωπεύουν τυχαία ευρήματα.
 • Μερικές περιπτώσεις όμως μπορεί να χαρακτηρίζονται από πολυκυτταραιμία, κοιλιακό άλγος ή αιματουρία
 • Πρόσφατα μόνο 2 περιπτώσεις μεταστατικών μετανεφρικών αδενωμάτων έχουν δημοσιευτεί.
X