Καρκίνωμα νεφρικών κυττάρων (RCC)

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Σπάνιο (λιγότερο από 5% των παιδιατρικών νεφρικών όγκων)
 • Παιδιατρικοί συσχετιζόμενοι υπότυποι:
  • Καρκίνωμα νεφρικού μυελού
  • Xp11.2 συσχετιζόμενο RCC αντιπροσωπεύει το 20% των καρκινωμάτων νεφρικών κυττάρων σε παιδιά και εφήβους
   • Ειδικός τύπος καρκινώματος νεφρικών κυττάρων
   • Πιο συχνό σε παιδιά
   • Συσχέτιση με διαφορετικές μετατοπίσεις που περιλαμβάνουν το χρωμόσωμα Xp11.2.
  • t(6;11) μετατόπιση RCC
 • Σε οζώδη σκλήρυνση (TSC)
  • Νεφρική εκδήλωση του TSC: αγγειομυολιπώματα, πολυκυστική νόσος του νεφρού, ογκοκυττώματα, RCC
  • RCC σε TSC: διαυγοκυτταρικού τύπου, θηλώδες, χρωμόφοβο
   • Ελάχιστες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί
   • Νεοπλασματικά κύτταρα με κοκκιώδες εωσινόφιλο άφθονο κυτταρόπλασμα
   • Διαφορική διάγνωση μεταξύ RCC NOS, ογκοκυττώματος και χρωμόφοβου RCC μπορεί να αποτελεί πρόβλημα
   • HMB45: αρνητική
   • AE1/AE3: θετικές
 • Νευροβλάστωμα συσχετιζόμενο με RCC
  • Πολύ ασυνήθιστο-2.5% των καρκινωμάτων νεφρικών κυττάρων σε νέους ασθενείς
  • Περιγράφηκε σε επιζώντες από νευροβλάστωμα παιδικής ηλικίας
 • Υψηλού-κινδύνου όγκος (SIOP-2001 αναθεωρημένη ταξινόμηση των νεφρικών όγκων της παιδικής ηλικίας)

Κυτταρομορφολογία (Σχήματα 10-11)

Σχ 10 a- Καρκίνωμα νεφρικών κυττάρων- άφθονο διαυγές μικρο κενοτοπιώδες κυτταρόπλασμα με όχι σαφώς καθορισμένα όρια και μακροφάγα με  χρώση αιμοσιδηρίνης,
Σχ 10 b – Καρκίνωμα νεφρικών κυττάρων – Επίπεδες λωρίδες και θηλωματώδεις συγκεντρώσεις νεοπλασματικών κυττάρων. Κεντρικοί στρογγυλόμορφοι πυρήνες και προέχοντα πυρήνια (H&E)
Σχ 10 b – Καρκίνωμα νεφρικών κυττάρων – Επίπεδες λωρίδες και θηλωματώδεις συγκεντρώσεις νεοπλασματικών κυττάρων. Κεντρικοί στρογγυλόμορφοι πυρήνες και προέχοντα πυρήνια (H&E)
Σχ 11 a– Xp11.2 συσχετιζόμενο καρκίνωμα νεφρικών κυττάρων – Μεγάλα πολυγωνικά εωσινόφιλα ή διαυγή νεοπλασματικά κύτταρα με προέχοντα πυρήνια σε θηλωματώδες μοτίβο.
Σχ 11 b- Ψαμμώδη σωμάτια είναι συχνά (H&E)

 

 • Διαγοκυτταρικό RCC
 • Επίπεδες λωρίδες και δοκιδώδεις, θηλόμορφες ομάδες καρκινικών κυττάρων   ανάμεικτες με συστατικά του στρώματος και τριχοειδή
 • Πολυάριθμα μεμονωμένα κύτταρα
 • Κύτταρα με κεντρικούς ή έκκεντρους στρογγυλούς πυρήνες
 • Προέχοντα πυρήνια σε υψηλού-βαθμού όγκους
 • Ενδοπυρηνικά κενοτόπια συχνά
 • Ωχρό, κενοτοπιώδες ή κοκκιώδες κυτταρόπλασμα
 • Εύθραυστο κυτταρόπλασμα με ασαφή όρια
 • Υψηλός πυρηνικός βαθμός συχνός
 • Υπόβαθρο με αιμορραγικά στοιχεία και νέκρωση είναι συχνό
 • Πορφυρό τύπου βασικής μεμβράνης υλικό (Magenta-staining)
 • RCC σε παιδιά, Xp11.2 συσχετιζόμεοι όγκοι
  • Μεγάλα πολυγωνικά εωσινόφιλα ή διαυγή νεοπλασματικά κύτταρα
  • Προέχοντα πυρήνια
  • Ενδοκυτταροπλασματικά υαλοειδή σωμάτια και ενδοπυρηνικά έγκλειστα
  • Θηλόμορφο μοτίβο πιο συχνό
  • Ψαμμώδη σωμάτια είναι συχνά
 • t (6;11) (p21;q12)- Δεν έχουν περιγραφεί αναφορές σε κυτταρολογικά χαρακτηριστικά

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • Διαυγοκυτταρικό RCC:
  • RCC: θετική
  • AE11AE3: θετική
  • Βιμεντίνη: θετική
  • Pax8: θετική
  • EMA: θετική
  • CD10: θετικό
  • Ck7: αρνητική
  • AMACR: αρνητική
  • Alpha-inhibin: αρνητική
  • Melan A: αρνητική
 • Xp11.2 RCC συσχετιζόμενοι όγκοι:
  • Αντιγονικός δείκτης καρκινώματος νεφρικών κυττάρων: θετικός
  • CD10: θετικό
  • EMA: θετική (εστιακά)
  • Βιμεντίνη: θετική (εστιακά)
  • TFE3: θετική (πυρηνική σήμανση)
  • AE1/AE3: συνήθως αρνητικές
  • S-100 πρωτεΐνη, δεσμίνη: αρνητικές 
 • t(6;11)-συσχετιζόμενο RCC:
  • HMB45: θετικό
  • Melan A: θετική
  • Κυτοκερατίνη: αρνητική

 

Γενετικές μελέτες

Αντίθετα με ότι παρατηρείται σε ενήλικες, RCC παιδικής ηλικίας είναι λιγότερο συχνά συσχετιζόμενο με μεταλλάξεις και διαγραφή των γονιδίων VHL

 • Xp11.2 συσχετιζόμενοι όγκοι
  • t(X;1)(p11.2;q21)- σύντηξη του γονιδίου TFE3 με γονίδιο PRCC
  • t(X;1)(p11.2;p34)- σύντηξη του γονιδίου TFE3 με NonO(p54 nrb)
  • t(X;17) (p11.2;q25)-Ισορροπημένη μετατόπιση που οδηγεί σε σύντηξη του γονιδίου TFE3 με το γονίδιο ΑSPL-(ίδια μετατόπιση στο κυψελιδικό μαλακού μέρους σάρκωμα, σε αυτόν τον όγκο παρατηρείται μη ισορροπημένη μετατόπιση).
 • t(6;11)-συσχετιζόμενο RCC
  • t(6;11)(p21;q12)

 

Διαφορική διάγνωση

 • Όγκοι φλοιού επινεφριδίων
  • Μερικές περιπτώσεις δεν διακρίνονται μόνο με την ιστολογία
  • Alpha-inhibin: θετική
  • Melan A: θετική
  • Βιμεντίνη: θετική
  • EMA: αρνητική
  • RCC: αρνητική
 • Ηπατικά κύτταρα
  • Μπορεί να συγχέονται με κοκκιώδη κύτταρα σε διαυγοκυτταρικό RCC
  • Καλύτερα καθοριζόμενα κυτταροπλασματικά όρια
  • Κυτταροπλασματικό σίδηρο
  • Hep-par 1: θετική
  • Αργινάση: θετική

 

Κύρια σημεία

 • Xp11.2-συσχετιζόμενοι όγκοι συνιστούν ένα σημαντικό ποσοστό όλων των νεφρικών καρκινωμάτων σε παιδιά
 • Νεφρικά καρκινώματα είναι σπάνια σε παιδική ηλικία και συνιστούν λιγότερο του 5% των παιδιατρικών νεφρικών όγκων
 • Έχουν περιγραφεί περιπτώσεις νεφρικού καρκινώματος εμφανιζόμενες ως όγκοι Wilms
 • Συσχέτιση με σύνδρομο Von-Hippel-Lindau είναι λιγότερο συχνή στην παιδική ηλικία

 

 

X