Νεφρικός αρχέγονος νευροεξωδερμικός όγκος Οικογένειας Ewing

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Σπάνιος
 • Σε νεαρούς έφηβους
 • Επιθετική κλινική πορεία

 

Κυτταρομορφολογία (παρόμοια με τους όγκους Οικογένειας Ewing (EFT) )

 • Κλασσική εμφάνιση:
 • «Πιτσιλωτό» υπόστρωμα
 • Μικρά στρόγγυλα μπλε κύτταραs
 • Σκουρόχρωμα και ανοιχτόχρωμα κύτταρα
 • Μεμονωμένα κύτταρα και ροζέττες
 • Πυρήνες με λεπτή χρωματίνη
 • Ελάχιστο κυτταρόπλασμα με μικρά κενοτόπια γλυκογόνου

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • CD99: θετικό
 • NSE: θετική
 • Χρωμογρανίνη: γενικά αρνητική
 • Συναπτοφυσίνη: θετική - εστιακά
 • Κυτοκερατίνη: εστιακή θετικότητα -(ορατή μόνο στο 10-20% του όγκου)

 

Γενετικές μελέτες:

 • t(11;22)(q24;q12)

 

Διαφορική διάγνωση

 • Νευροβλάστωμα
  • Γενικά στο επινεφρίδιο, μπορεί επίσης να εμφανιστεί στον άνω πόλο του νεφρού
  • Τυπικά σε μικρότερης ηλικίας παιδιά
  • Ινώδες υπόβαθρο
  • CD99: αρνητικό
  • Απουσία t(11;22)(q24;q12)
 • Νεφροβλάστωμα-βλαστικού τύπου
  • Μικρότερης ηλικίας ασθενείς
  • Βλαστικά κύτταρα περισσότερο συσσωρευμένα σε σχέση με τα PNET κύτταρα
  • CD99: μπορεί να είναι θετικό
  • Απουσία t(11;22)(q24;q12)
  • WT1:θετική
 • Διαυγοκυτταρικό σάρκωμα του νεφρού
  • Μικρότερης ηλικίας ασθενείς
  • Πυρήνες με διαυγή χρωματίνη
  • CD99: αρνητικό
 • Απουσία t(11;22)(q24;q12)

 

Βασικά σημεία

 • Μοριακή εμφάνιση της t(11;22)(q24;q12) είναι μερικές φορές απαραίτητη, στην διάκριση από τον όγκο Wilms
X