Ραβδοειδής όγκος

Κλινικά χαρακτηριστικά

 • Σπάνιος όγκος που αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 2% των παιδιατρικών νεφρικών όγκων
 • 60% διαγιγνώσκονται στο 1ο έτος ηλικίας
 • Χαρακτηριστικές κλινικές συσχετίσεις:
  • Υπερασβεστιαιμία στο 15%,-συσχετιζόμενη  με ογκογενή παραγωγή παραθορμόνης και ουσιών τύπου παραθορμόνης
  • 15% των σύγρονων και μετάχρονων γενετικά ανεξάρτητων πρωτογενών όγκων εγκεφάλων (PNET–like neoplasm)
 • Συχνά εμποδίζει την παρατήρηση του νεφρικού μίσχου
 • Καμία συσχέτιση με όγκο Wilms ή άλλο σύνδρομο
 • Πρώτη περιγραφή στο νεφρό, σήμερα έχει αποδειχθεί και σε άλλες εντοπίσεις όπως ήπαρ, μαλακά μόρια, εγκέφαλος, γεννητικό-ουροποιητικό σύστημα και δέρμα
 • Συχνά μεθίστανται με την εμφάνιση (οστά, εγκέφαλος και περιοχικοί λεμφαδένες)
 • Υψηλού-κινδύνου όγκοι (SIOP-2001 αναθεωρημένη ταξινόμηση των νεφρικών όγκων της παιδικής ηλικίας)

 

Σχ 7 a (H&E)  – Ραβδοειδής όγκος- Στρογγυλόμορφα έως πολυγωνικά διάσπαρτα κύτταρα σε νεκρωτικό υπόβαθρο. Έκκεντροι πυρήνες με ενδοκυτταροπλασματικά εωσινόφιλα έγκλειστα μπορεί να παρατηρηθούν
Σχ 7 b-(Giemsa) – Ραβδοειδής όγκος- Στρογγυλόμορφα έως πολυγωνικά διάσπαρτα κύτταρα σε νεκρωτικό υπόβαθρο. Έκκεντροι πυρήνες με ενδοκυτταροπλασματικά εωσινόφιλα έγκλειστα μπορεί να παρατηρηθούν
Σχ 8- Ραβδοειδής όγκος- Κυτταρόπλασμα είναι εύθραυστο και ως συνέπεια μεμονωμένοι γυμνοί πυρήνες είναι πολυάριθμοι. Μεμονωμένα εωσινόφιλα μακρο πυρήνια είναι ορατά. (H&E)

 

 • Στρόγγυλα έως πολυγωνικά ραβδοειδούς τύπου διάχυτα κύτταρα ή σε ομάδες:
  • Γυμνοί πυρήνες
  • Κύτταρο με ανώμαλο πυρήνα
  • Δικτυωτή χρωματίνη
  • Μονήρη εωσινόφιλα μακροπυρήνια
  • Διαυγής περιοχή γύρω από τα μακροπυρήνια
  • Εύθραυστο, ωχρό και έκκεντρο κυτταρόπλασμα
  • Ενδοκυτταροπλασματικά εωσινόφιλα έγκλειστα

 

Ανοσοκυτταροχημεία

 • Βιμεντίνη: θετική (dot)
 • Κυτοκερατίνη: θετική (dot)
 • EMA: θετική

συνέκφραση

 • Δεσμίνη: σπανίως θετική
 • CD99: θετικό
 • Συναπτοφυσίνη: θετική (ποικίλλει)
 • CD10: θετικό
 • Μυογενίνη: αρνητική
 • Ακτίνη λείων μυϊκών ινών: αρνητική
 • CD56(NCAM): αρνητικό
 • CD57: αρνητικό
 • INI1: αρνητική- απώλεια πυρηνικής θετικότητας (στους περισσότερους άλλους όγκους με ραβδοειδή χαρακτηριστά ανιχνεύεται INI1 πρωτεϊνη).
 

 

Γενετικές μελέτες:

 • Ποικίλα ευρήματα:
  • Συχνή μονοσωμία 22
  • Διαγραφή του 22q11 στο χρωμόσωμα 22
  • Διαλληλική απενεργοποίηση του γενετικού τόπου του ογκοκατασταλτικού γονιδίου hSNF5/INI1
  • Συσχέτιση με αλλαγές στον βραχύ βραχίονα του χρωμοσώματος 11
  • Ασθενείς με μετάλλαξη γαμετικής σειράς του HSNF5/INI1 είναι περισσότερο πιθανόν να εμφανίζουν κακοήθεις εμβρυικούς όγκους του οπίσθιου βόθρου

 

Διαφορική διάγνωση

 • Νεφροβλάστωμα, κυρίως βλαστικό
  • Φυσιολογικοί πυρήνες με λεπτή χρωματίνη
  • Μη εμφανή πυρήνια
  • Όχι κυτταροπλασματικά έγκλειστα
  • Απουσία συνέκφρασης βιμεντίνης και κυτοκερατίνη
  • INI 1: θετική
 • Ραβδομυοσάρκωμα
  • Ανισοπυρήνωση
  • «Παγιδευμένα» κύτταρα (Trap cells)
  • «Πιτσιλωτό» υπόβαθρο
  • Δεσμίνη: έντονα θετική
  • Μυογενίνη: θετική
  • INI 1: θετική
  • Ραβδομυοβλαστική διαφοροποίηση σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
 • Νευροβλάστωμα
  • Πυρήνες με χρωματίνη τύπου «αλάτι και πιπέρι» (salt-and-pepper)
  • Νευροβλάστες σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης
  • Ινώδης μεσοκυττάρια ουσία
  • Κυτοκερατίνη: αρνητική
  • Βιμεντίνη:  συνήθως αρνητική
 • Νεφρικό PNET
  • Πιο συχνό σε νεαρούς ενήλικες
  • Πυρήνες με αδρή χρωματίνη
  • CD99: θετικό
  • INI1: θετική
  • t (11:22) (q24; q12)
 • Καρκίνωμα νεφρικών κυττάρων
  • Σπανίζει σε παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών
  • Υψηλού βαθμού κυτταρική συνεκτικότητα
  • Απουσία διαμέσων ινιδίων (ηλεκτρονικό μικροσκόπιο)
 • Λέμφωμα
  • Λεμφοαδενικά σωμάτια
  •  CD45: θετικό
  • Κυτοκερατίνη: αρνητική

 

Κύρια σημεία

 • Αρχικά περιγράφηκε στους νεφρούς από τους Beckwith και Palmer ως μία πιθανή σαρκωματώδης ποικιλία του όγκου Wilms
 • Αργότερα περιγράφηκε σε μαλακά μόρια και άλλα όργανα
 • Πιο πιθανή αρχέγονη επιθηλιακή προέλευση
 • Υψηλής κακοήθειας όγκος:
  • 82% με μεταστάσεις κατά την εμφάνιση
  • 90% των ασθενών πεθαίνουν εντός 2 ετών
 • Η ηλικία επηρέαζει την πρόγνωση: ηλικία κάτω των 6 μηνών – φτωχή πρόγνωση, ηλικία άνω των 2 ετών καλύτερη πρόγνωση
 • Συμβαίνει σε ασθενείς με μεταλλάξεις γαμετικής σειράς στο hSNF5/INI1
 • Ένα οικογενές “ραβδοειδές προδιαθεσικό σύνδρομο” έχει περιγραφεί σε οικογένειες με εδραιωμένες απενεργοποιητικές μεταλλάξεις στο hSNF5/INI1.
X