4 κύριες εμφανίσεις HSIL

Είναι ορθή πρακτική να γνωρίζετε την ποικιλία εμφάνισης των HSIL.

  • Κερατινοποιημένη
  • Μη-κερατινοποιημένη μεγάλων κυττάρων
  • HSIL σε ανώριμη πλακώδη μεταπλασία
  • Σοβαρή δυσκαρύωση μικρών κυττάρων
  • HSIL σε ατροφικά δείγματα

 

Κερατινοποίηση

Παρουσίαση

Μπορεί να υπάρχει αφθονία υλικού στο κυτταρολογικό παρασκεύασμα λόγω της ώριμης φύσης αυτής της δυσπλασίας. Τα κύτταρα εμφανίζονται σε συγκυτιακούς σχηματισμούς με πολυπληθείς πυρήνες, αλληλοκαλυπτόμενους πυρήνες με μεμονωμένα κύτταρα που αποσπώνται από τις ομάδες. Σε LBC δείγματα η απόσπαση είναι περισσότερο εμφανής λόγω της μηχανικής φύσης της επεξεργασίας.

Tumour diathesis  απουσιάζει παρόλο που κάποιες φορές τα κύτταρα μπορεί να υποδηλώνουν διηθητικό καρκίνωμα, το οποίο είναι μία σημαντική διαφορική διάγνωση: όπως με την tumour diathesis, αιμορραγικά στοιχεία και τμήματα ιστού θα πρέπει επίσης να αναζητούνται. 

Από την άλλη μεριά, HPV λοίμωξη μπορεί να υποδεικνύεται με παρακεράτωση και δυσκαρύωση καθιστώντας αυτόν τον τύπο SIL δύσκολο να διαβαθμιστεί (Faquin et al. 2001). Η NC αναλογία μπορεί να μην είναι τόσο υψηλή όσο αναμένεται σε HSIL.                                       

Πυρήνας

Οι πυρήνες του κερατινοποιημένου HSIL είναι συχνά πυκνωτικοί και υπερχρωματικοί, στο όριο του μαύρου. Μερικά από τα κύτταρα έχουν υψηλή  NC αναλογία αλλά σε άλλα μπορεί να είναι χαμηλότερη από ότι αναμένεται σε HSIL. Ένα η χρωματίνη είναι ορατή εμφανίζεται αδρή και ανώμαλα κατανεμημένη επιτρέποντας τη διάγνωση HSIL.

Κυτταρόπλασμα

Καθόσον η βλάβη είναι κερατινοποιημένη, το κυτταρόπλασμα θα είναι πυκνό και λαμπερό. Το κυτταρόπλασμα είναι γενικά εωσινόφιλο ή πορτοκαλόχρουν αλλά μερικές φορές μπορεί να είναι βασεόφιλο. 

 

Σχήμα 9c-12 (a, b).  HSIL υπέρ CIN3 (υψηλόβαθμη δυσκαρύωση, σοβαρή) με κερατινοποίηση ιστολογικά επιβεβαιωμένη ως CIN3

[FIGURES]

 

Μη-κερατινοποιημένη μεγάλων κυττάρων HSIL

Παρουσίαση

Υπάρχει γενικά αφθονία υλικού στο κυτταρολογικό παρασκεύασμα, Τα μη φυσιολογικά κύτταρα εμφανίζονται σε ομάδες, συγκυτιακούς σχηματισμούς και μεμονωμένα κύτταρα.Οι ομάδες και οι συγκυτιακοί σχηματισμοί μπορεί να είναι πολυπληθείς και αρχιτεκτονικά αποδιοργανωμένοι καθόσον τα κύτταρα χάνουν τον προσανατολισμό τους. Μεμονωμένα κύτταρα αποσπώνται από τις ομάδες και τους συγκυτιακούς σχηματισμούς.

 

Πυρήνας

Οι πυρήνες εμφανίζουν ποικιλία σε μέγεθος και σχήμα αλλά το σχήμα είναι γενικά στρογγυλό έως ωοειδές. Καλούπιασμα των πυρήνων μπορεί να είναι ένα χαρακτηριστικό αυτού του τύπου HSIL. Ανώμαλα πυρηνικά όρια διακρίνονται στα αποσπώμενα μεμονωμένα κύτταρα. Αν και δεν θα πρέπει ποτέ να καθορίζουν μία οριστική διάγνωση, γυμνοί ανώμαλοι πυρήνες είναι ένα χαρακτηριστικό. .

Η χρωματίνη, σε αυτήν την περίπτωση ποικίλλει, καθώς υπάρχουν διάφορες μορφές εμφάνισης.

  • Πυρήνες  μπορεί να είναι υποχρωματικοί χωρίς ορατή χρωματίνη
  • Πυρήνες  μπορεί να είναι όρθοχρωματικοί με λεπτοκοκκιώδη αλλά ανώμαλη χρωματίνη
  • Πυρήνες  μπορεί να είναι υπερχρωματικοί με κοκκιώδη, αδρή, ανώμαλη χρωματίνη.

                            

Κυτταρόπλασμα

Το κυτταρόπλασμα είναι εύθραυστο (μπορεί να υπάρχουν γυμνοί πυρήνες) με διακριτά κυτταρικά όρια. Μπορεί να είναι δύσκολη μερικές φορές η απόφαση εάν τα κύτταρα είναι πλακώδους ή αδενικής προέλευσης. Το κυτταρόπλασμα είναι βασεόφιλο ή σχεδόν άχρωμο.

 

Πυρηνο/κυτταροπλασματική αναλογία

Με την οπτική των φτωχά καθορισμένων κυτταρικών ορίων και του εύθραυστου κυτταροπλάσματος η NC αναλογία μπορεί να είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.Η διάγνωση γίνεται από την ανώμαλη δομή της χρωματίνης και την ανώμαλη πυρηνική μεμβράνη (δυσκαρύωση) και την άτακτη διάταξη των κυττάρων.

 

Figure 9c-13

HSIL showing ‘large pale cell’ dyskaryosis.  Note the random distribution of abnormal cells, anisocytosis and cytolysis making NC ratio impossible to assess.

 

HSIL σε ανώριμη πλακώδη μετάπλαση

HSIL τυπικά εμπλέκει την ζώνη μετασχηματισμου του τραχήλου, που προέρχεται από ανώριμη μετάπλαση. [Σύνδεση με Κεφάλαιο 4-Παθογένεση του καρκίνου του τραχήλου]. Έτσι μπορεί να είναι δύσκολη η εκτίμηση όταν η μετάπλαση παραμένει ανώριμη. (δες επίσης ASC-H παρακάτω).

 

Παρουσίαση

Αυτά τα κύτταρα συνήθως εμφανίζονται ως μεμονωμένα κύτταρα αντίετα με τα ανώριμα μεταπλαστικά κύτταρα, τα οποία συνήθως παρουσιάζονται σε μικρά συγκύτια. Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό αυτών των κυττάρων είναι ότι στην συμβατική κυτταρολογία μπορεί να εμφανίζονται εγκλωβισμένα σε λωρίδες βλέννης, που κάποιες φορές μπορεί να είναι υποβοηθητικό στην αναζήτηση για περισσότερα μη φυσιολογικά κύτταρα. Τα κύτταρα ποικίλλουν σε μέγεθος και σχήμα, ένα χαρακτηριστικό της ανώμαλης φύσης τους. Αυτή η αλλοίωση μπορεί να συνυπάρχει με άλλες εμφανίσεις της HSIL.

 

Πυρήνας

Η NC αναλογία του φυσιολογικού ανώριμου πλακώδους κυττάρου είναι υψηλότερη από αυτήν ενός διάμεσου κυττάρου και μπορεί να προσεγγίσει το 50%. Η διάγνωση HSIL εξαρτάται από την ανώμαλη κατανομή της χρωματίνης και της πυρηνικής μεμβράνης. Οι πυρηνικές μεμβράνες είναι ανώμαλες και οδοντωτές, οι πυρήνες είναι πλειόμορφοι με μεγάλη ποικιλία στο μέγεθος μεταξύ των μη φυσιολογικών κυττάρων, η χρωματίνη είναι συνήθως υπερχρωματική και αδρά κοκκιώδης. 

 

Κυτταρόπλασμα

Το κυτταρόπλασμα είναι πεπαχυμένο, αλλά όχι λαμπερό, με καλά καθορισμένα κυτταρικά όρια. Μπορεί να υπάρχουν κενοτόπια. Η NC αναλογία πρέπει να συσχετιστεί σε σύγκριση με αυτήν των φυσιολογικών ανώριμων μεταπλαστικών κυττάρων, αλλά είναι πιθανόν να είναι περισσότερο από το 50% σε HSIL. 

 

Σχήμα 9c-14 (a-b).  HSIL σε ανώριμη μετάπλαση

HSIL σε ανώριμη μετάπλαση που δείχνει την ανώμαλη δομή της χρωματίνης,  λιγότερο κυτταρόπλασμα και υψηλότερη NC αναλογία σε σχέση με το
το οποίο δείχνει ανώριμη πλακώδη μετάπλαση για σύγκριση με τις τυπικές “αποσυρόμενες (‘pulled out)“ κυτταρικές προσκολλήσεις.  Αυτές οι εικόνες δείχνουν την διάκριση ξεκάθαρα και προέρχονται από τους Nayar & Wilbur (2014)

 

Σοβαρή δυσκαρύωση μικρών κυττάρων

Παρουσίαση

Είναι μία ασυνήθης καλά αναγνωρισμένη εμφάνιση του HSIL σε CIN3 αν και θα πρέπι να υπενθυμιστεί ότι οι πυρήνες σε HSIL είναι συνήθως μικρότεροι σε σχέση με LSIL. Σε σοβαρή δυσκαρύωση από μικρά κύτταρα, οι πυρήνες μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτεροι από τα λεμφοκύτταρα, πολυμορφοπύρηνα ή πυρήνες φυσιολογικών διαμέσων πλακωδών κυττάρων. Υπάρχει γενικά άφθονο υλικό στο κυτταρολογικό παρασκεύασμα και τα ανώμαλα κύτταρα είναι είτε σε υπερχρωματικές πολυπληθείς ομάδες είτε μεμονωμένα. Οι ομάδες μπορεί να είναι πολυπληθείς χωρίς καθορισμένα κυτταροπλασματικά όρια. Οι πυρήνες εμφανίζουν απώλεια προσανατολισμού. Αυτός ο τύπος HSIL παρουσιάζεται σε CIN3 παρά σε  CIN2 και ακόμα λιγότερο σε LSIL συνδυασμένο με CIN2.

Σοβαρή δυσκαρύωση μικρών κυττάρων μπορεί να εμφανίσει σημεία νευροενδοκρινικής διαφοροποίησης κατά την οποία τα κύτταρα θα είναι μεγαλύτερα, ωοειδή παρά στρογγυλά και θα μπορεί να παρουσιάζουν πυρηνικό καλούπιασμα σε συμπαγείς κυτταρικές ομάδες.

                                                                 

Πυρήνας

Οι πυρήνες είναι συνήθως στρογγυλοί και παρόμοιου μεγέθους και σχήματος σε κάθε περίπτωση. Αυτοί είναι συνήθως υπερχρωματικοί με σχετικά ομοιόμορφη κατανομή της χρωματίνης. Η χρωματίνη ποικίλλει από λεπτή σε αδρή και μπορεί να είναι περισσότερο ανοιχτόχρωμη παρά υπερχρωματική όπως ερμηνεύεται από τους Smith καιTurnbull (1997).  Ανωμαλίες και οδοντώσεις πυρηνικής μεμβράνεις είναι συχνές.

 

Κυτταρόπλασμα

Λόγω της έλλειψης ωρίμανσης, η NC αναλογία μπορεί να προσεγγίσει το 100% και θα είναι υψηλότερη σε σχέση με ανώριμα μεταπλαστικά ή παραβασικά κύτταρα. Το κυτταρόπλασμα μπορεί να αφανές, όταν είναι ορατό θα είναι βασεόφιλο.

 

Διαφορική διάγνωση

Η διαφορική διάγνωση της δυσκαρύωσης μικρών κυττάρων συνίσταται από μη κακοήθεις οντότητες όπως θηλακιώδης τραχηλίτιδα, ενδομητρικά κύτταρα και άωρη πλακώδη μετάπλαση.[Σύνδεση με Κεφάλαιο 10 – Παγίδες]. Έφοσον αναγνωριστεί ως HSIL είναι πιθανόν να διαγνωστεί ως υψηλόβαθμη δυσκαρύωση (σοβαρή)  και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ως LSIL.

H διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει το μικροκυτταρικό νευροενδοκρινικό καρκίνωμα, το οποίο μπορεί να υπονοηθεί από το μεγαλύτερο μέγεθος των κυττάρων, αδρή κοκκίωση και καλούπιασμα των ωοειδών πυρήνων, καθώς και την παρουσία tumour diathesis, αιμορραγικών στοιχείων και συχνών μιτώσεων.

 

Σχήμα 9c-15. Σοβαρή δυσκαρύωση μικρών κυττάρων (HSIL υπέρ CIN3). 

a) Πυρήνες είναι λίγο μεγαλύτεροι σε σχέση με των διαμέσων κυττάρων ή ουδετερόφιλων πολυπύρηνων, η NC αναλογή είναι αρκετά υψηλότερη από το  50% (x100 μεγέθυνση). 
(b) Δυσκαρύωση μικρών κυττάρων (x50 μεγέθυνση) και προέρχονται από τουςSmith & Turnbull 1997) 

 

HSIL σε μετα-εμμηνοπαυσιακά δείγματα

Ατροφικά δείγματα είναι εξ ορισμού δύσκολα καθώς το ατροφικό επιθήλιο συνίσταται από υπερχρωματικούς παραβασικών κυττάρων συγκυτιακούς σχηματισμούς με υψηλή NC αναλογία σε ένα περιβάλλον φλεγμονής και αυτόλυσης. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται σε HSIL.

Προσοχή πρέπει να δοθεί σε δείγματα με μεμονωμένο κυτταρικό πληθυσμό, που ξεχωρίζει από το ομοιόμορφο ατροφικό μοτίβο. HSIL θα παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της δυσκαρύωσης: ανώμαλη χρωματίνη, ανισκοκυττάρωση και ανώμαλη πυρηνική μεμβράνη. Στην παρουσία ατροφικής κολπίτιδας, όταν τα φυσιολογικά κύτταρα μπορεί να είναι μεγαλύτερα και κάπως άτυπα, μία μικρής διάρκειας χορήγηση τοπικών οιστρογόνων θα πρέπει να προταθεί. HPV δοκιμασία μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη σε αυτήν την κατάσταση. 

 

Figure 9c-15 (a-b). 

[FIGURES]

X