Εκκριτικό καρκίνωμα σιελογόνου αδένα που ομοιάζει με καρκίνωμα μαστού (MASC)

Υπάρχει μία πρόσφατα χαρακτηρισμένη οντότητα η οποία φαίνεται να είναι αρκετά πιο σημαντική και συνήθης από ότι πιστεύαμε. Η πρώτη περιγραφή προέρχεται από A. Skalova: Μιμείται το αδενοκυψελιδικό  καρκίνωμα και το αδενοκαρκίνωμα διαυγοκυτταρικού τύπου, συνήθως κοκκία των κυττάρων του αδενοκυψελιδικού καρκινώματος απουσιάζουν. Οι μέχρι τώρα περιγραφόμενες περιπτώσεις είχαν εμφάνιση ομοιάζουσα με αδενοκαρκίνωμα: τμήματα πραγματικού ιστού, μερικές φορές ακόμη και θηλώδεις σχηματισμοί, αποσυνδεμένα διαυγή κύτταρα και κενοτοπιώδη κύτταρα μπορεί επίσης να παρατηρηθούν. Η τελική διάγνωση βασίζεται στην παρουσία μοριακών αλλαγών: το γονίδιο σύντηξης ETV6-NTRK3. Η μοριακή ανάλυση θεωρητικά πρέπει να πραγματοποιείται επίσης στο κυτταρολογικό υλικό πριν την χειρουργική επέμβαση. MASC είναι ανοσο-αντιδραστικό για CK7. CK18, S-100 πρωτεΐνη, βιμεντίνη. Οι κλασσικοί μυοεπιθηλιακοί δείκτες ενδέχεται να είναι ελαφρώς θετικοί, ορατοί μόνο σε λίγα κύτταρα, ή παντελώς απόντες. Ο όγκος είναι αρνητικός για ER και  PR υποδοχείς.

 

Κακοήθης όγκος που ομοιάζει με διαυγή κύτταρα/κυψελιδικά κύτταρα. Ιστολογία με χρώση H&E ,  (Πρόσφατη περίπτωση, μετατόπιση όχι επιβεβαιωμένη ακόμα. Mορφολογία, IH είναι τυπική και αντίστοιχη)
Κακοήθης όγκος που ομοιάζει με διαυγή κύτταρα/κυψελιδικά κύτταρα. Ιστολογία με χρώση H&E ,  (Πρόσφατη περίπτωση, μετατόπιση όχι επιβεβαιωμένη ακόμα. Mορφολογία, IH είναι τυπική και αντίστοιχη)
Κακοήθης όγκος που ομοιάζει με διαυγή κύτταρα/κυψελιδικά κύτταρα. Ιστολογία με χρώση H&E ,  (Πρόσφατη περίπτωση, μετατόπιση όχι επιβεβαιωμένη ακόμα. Mορφολογία, IH είναι τυπική και αντίστοιχη)
Κακοήθης όγκος που ομοιάζει με διαυγή κύτταρα/κυψελιδικά κύτταρα. Ιστολογία με χρώση H&E ,  (Πρόσφατη περίπτωση, μετατόπιση όχι επιβεβαιωμένη ακόμα. Mορφολογία, IH είναι τυπική και αντίστοιχη)
Κακοήθης όγκος που ομοιάζει με διαυγή κύτταρα/κυψελιδικά κύτταρα. Ιστολογία με χρώση H&E ,  (Πρόσφατη περίπτωση, μετατόπιση όχι επιβεβαιωμένη ακόμα. Mορφολογία, IH είναι τυπική και αντίστοιχη)

 

X