Κατευθυντήριες Οδηγίες για έκθεση αρνητικής κυτταρολογίας

Αρνητικό για ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση ή κακοήθεια

Το Σύστημα Bethesda συνδέει προηγούμενες κατηγορίες ‘φυσιολογικές και καλοήθεις αλλοιώσεις’ σε μία μοναδική ‘αρνητική’ κατηγορία.  Οι Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες υποστηρίζουν αυτήν την άποψη (Arbyn et al. 2008; Herbert et al. 2007). 

 

Καλοήθεις αλλοιώσεις που δεν είναι απαραίτητο να αναφερθούν σε μία αρνητική έκθεση αποτελέσματος

 • Ορμονική κατάσταση (μετά-τοκετό ή ατροφία)
 • Αναγεννητικές αλλοιώσεις
 • Μικροαδενική υπερπλασία
 • Σωληνώδη μεταπλασία
 • Λήψη του κατωτέρου τμήματος της μήτρας
 • Αλλοιώσεις ακτινοβολίας
 • Αλλοιώσεις οφειλόμενες σε φλεγμονή ή στην παρουσία ενδομήτριου σπειράματος
 • Καλοήθεις αλλοιώσεις σποραδικά ορατές μετά από υστερεκτομή
 • Κύτταρα ενδομητρίου σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 40 ετών

“Όσο αυτές οι αλλοιώσεις αναγνωρίζονται δεν χρειάζεται να αναφέρονται” (Arbyn et al. 2008; Herbert et al. 2007).  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν ‘κίνδυνο’ για ψευδώς θετικά αποτελέσματα

 

Μικροοργανισμοί που πιθανόν να αναφέρονται σε μία αρνητική έκθεση

 • Τριχομονάδες
 • Μύκητες
 • Ακτινομύκητες
 • Πολυπύρηνα κύτταρα Ερπητοϊών.

Αυτοί οι μικροοργανισμοί πιθανόν να αναφέρονται διότι μπορεί να έχουν κλινική σημασία αλλά δεν σχετίζονται με ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις.

X