Σημασία του ελέγχου της ποιότητας στην επίδραση του ελέγχου (screening)

Ένας επιπρόσθετος παράγοντας είναι εμφανής από μία πλησιέστερη προσέγγιση της κατάστασης στην Αγγλία, που είναι δυνατόν να σχετίζεται και με άλλες χώρες. Ενώ η συχνότητα εμφάνισης, η θνητότητα και τα ποσοστά καρκινώματος in situ αυξάνονταν σε γυναίκες κάτω των 35 ετών, σε αυτές τις γυναίκες 65% των τεστ Παπανικολάου είχαν ληφθεί κανονικά (Brindle et al. 1977), ενώ το ποσοστό κάλυψης (ηλικίες 25-64 ετών) τη δεκαετία 1980 εκτιμάται περίπου 12% (Quinn et al. 1999).

Εκτιμάται ότι το ποσοστό κάλυψης τη δεκαετία του 1970 άγγιξε το 80% σε γυναίκες κάτω των 35 ετών: επομένως η συχνότητα εμφάνισης αυξάνονταν σε ηλικιακές ομάδες περισσότερο ελεγχόμενες (Adelstein 1981).

Σε μία ανασκόπηση της ιστορίας του ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου στην Αγγλία, Albrow et al. (2012) αναφέρουν ότι το πρόγραμμα ελέγχου κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980 αποδιοργανώθηκε με ανεπαρκή έλεγχο της ποιότητας. Περιγράφουν επίσης αρκετά δημοσιευμένα «λάθη ελέγχου» που οδήγησαν σε βελτίωση του ελέγχου της ποιότητας στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου για τον καρκίνο του Τραχήλου (NHSCSP) που ξεκίνησε το 1988.

Σημασία του ελέγχου της ποιότητας στον έλεγχο της εμφάνισης του καρκίνου του τραχήλου όταν ο κίνδυνος της νόσου αυξανόταν

  • Η κάλυψη του ελέγχου στην Αγγλία τη δεκαετία του 1980 ήταν η μέγιστη στις ηλικιακές ομάδες στις οποίες τα ποσοστά καρκίνου και CIN3 ήταν αυξανόμενα.
  • Δημοσίευση των λαθών ελέγχου και εστίαση των μέσων ενημέρωσης οδήγησε σε βελτίωση του ελέγχου της ποιότητας σε Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ.

 

Quality control of all aspects of the screening programme is required, from taking the samples, screening and reporting the cytology, following up women with cytological abnormalities, and carrying out colposcopy, treatment of high-grade abnormalities and follow up after treatment (Arbyn et al. 2010). 

X