QUATE

QUATE (Quality Assurance, Training and Examinations committee) test dovedností je  mezinárodní zkouška pro cytotechnology, kte?í splnili kritéria kvalifikace ve vlastní zemi.

Je vytvo?en, aby poskytl objektivní zhodnocení kompetence cytotechnologa pro screening konven?ních nebo liquid based cytologických vzork? a je dostupný s použitím tradi?ního  Papanicoloauova barvení a p?ípadn? technologií Surepath nebo Thinprep.

Mock Exam

QUATE Mock (Feb 2015)

This is a mock-up of the QUATE exam.

Questions: 20
Pass rate: 50%
Zahajte test

News

X