5. Principy screeningu a hodnocení přesnosti

Principy screeningu

S omezeními, která autoři předpověděli na počátku, cytologický cervikální screening splnil do značné míry kritéria definovaná Wilsonem & Jungnerem (1968) (Obrázek 6.1).

Tyto principy byly recentně revidovány Andermannem et al. (2008) se znalostí, že nutnou příčinou cervikálního karcinomu a jeho prekurzorů je infekce high-risk HPV (Walboomers et al. 1999).

Wilson & Jungner rozpoznali ‘úskalí’ screeningu – zejména ve vztahu k ‘minimalizaci poškození osob, které nevyžadují léčbu.’ Jejich graf reprodukovaný níže (Obrázek 6.2) ukazuje problém, který nyní máme v odhalování stavů, u nichž je známo, že mají bimodální distribuci –high-grade pre-kancerózy, které se rozvíjejí na pozadí podstatně častějších a převážně reverzibilních infekcí lidskými papilomaviry (HPV).

 

Obrázek 6.1 získaný z http://www.who.int/bulletin/volumes/86/4/07-050112/en/ [2]
Obrázek 6.2. Unimodální a bimodální proměnné v populaci (reprodukováno z Wilson & Jungner 1968)

 

X