Etiologie rakoviny děložního hrdla

V současné době je známo, že rizikové faktory karcinomu děložního hrdla těsně souvisí s perzistencí vysoce rizikových typů lidských papilomavirů (HPV) [Walboomers et al. 1999; Li et al. 2011]. Infekce těmito ubikvitními viry není jedinou příčinou rakoviny děložního hrdla: jejich vliv je nutno brát v úvahu

v kontextu rizikových faktorů ovlivňujících jejich perzistenci a onkongenicitu.

Obrázek 3.3 Model lidského papilomaviru  (http://soundprint.org/radio/display_show/ID/774/name/HPV+-+the+Shy+Virus)

 

Lidský papilomavirus

HPV je velká rodina virů s více než 100 typy. Studie s molekulárním testováním nádorové tkáně prokázalo integraci virové DNA do hostitelského genomu u většiny karcinomů hrdla. To je zásadní pro vznik karcinomu.

 

Prevalence HPV v rakovině děložního hrdla celosvětově

Podle metaanalýzy Li et al. 2011 celková prevalence HPV v lidském cervikálním karcinomu byla mezi 85.9% a 92.9% v závislosti na datu publikace analýz.

 

Anogenitální typy HPV zúčastněné v rakovině děložního hrdla a genitálních bradavic jsou členy a-rodu HPV a tříděny do dvou hlavních typů: vysoce rizikové (high-risk) a nízce rizikové (low-risk). (Tabulka 3.4, Cubie & Cuschieri 2013)

 

Obrázek 3.4. Klasifikace onkogenních HPV typů (Tabulka repodukována od Cubie & Cuschieri 2013)

 

Klinické vztahy vysoce a nízce rizikových HPV

Nízce rizikové HPV jsou sdruženy s kondylomy (genitálními bradavicemi) a jde nejčastěji pouze o přechodnou infekci. Imunitní systém se většinou s touto infekcí vyrovná apoptózou infikovaných buněk a následnou regenerací dlaždicového epitelu.

Vysoce rizikové HPV vyvolávají rovněž přechodné infekce, avšak s větší pravděpodobností persistence. Se spoluúčastí dalších rizikových faktorů se vysoce rizikové HPV mohou integrovat do hostitelské DNA a pokud nedojde k ošetření, mohou se vyvinout v karcinom.

Vysoce rizikové HPV v cervikálních karcinomech v Evrop?

Na podkladě  retrospektivní populační studie od
de Sanjose et al. 2010
HPV 16 - 66%
HPV 18 - 7%
HPV 33 - 6%
HPV 45 - 4%
HPV 31 – 3%
Typy 16, 18 a 45 jsou nejčastější v adenokarcinomech

 

Vysoce rizikové HPV v karcinomech hlavy a krku

Vysoce rizikové HPV byly rovněž prokázány jako etiologická agens v oropharyngeálních karcinomech (Gillison et al. 2000; Chaturvedi et al. 2011).

 

Další rizikové faktory cervikálního karcinomu

Incidence cervikálního karcinomu závisí na prevalenci vysoce rizikových HPV v populaci spolu s jinými kofaktory, např. sexuální aktivitou a časnými graviditami, kouřením, imunitní kompetencí, typem a trváním kontracepce, dietou a socio-ekonomickým statusem (Gadducci et al. 2011; International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer 2006). Dieta hraje určitou roli, stejně jako bariérová kontracepce. (Piyathlake et al. 2004; Hogewoning et al. 2003).

Prevalence rizikových faktorů se může měnit v jednotlivých ročnících; to je třeba brát v úvahu při stanovování incidence a mortality ve vztahu k hodnocení účinku oportunistického a organizovaného screeningu (Bray et al. 2005).

Rizikové faktory jiné než HPV (některé mají vztak k expozici HPV), jež byly uvedeny při vzniku cervikálního karcinomu:

 • Kouření
 • Imunosuprese
 • Infekce Chlamydiemi
 • Špatná strava
 • Obezita
 • Počet sexuálních partnerů
 • Sexuální aktivity od raného věku
 • Dlouhodobé užívání orálních kontraceptiv
 • Dlouhodobé užívání intrauterinních tělísek
 • Četné donošené gravidity
 • Porod před 17 roky věku
 • Chudoba
 • Rodinná zátěž

Predispozice k uvedeným rizikovým faktorům nad rámec vysoce rizikových HPV indikuje vyšší vnímavost, nikoli jistotu rozvoje cervikálního karcinomu.

X