3. Epidemiologie a etiologie karcinomu děložního hrdla

Epidemiologie

Podle údajů GLOBOSCAN pro rok 2012 publikovaných International Agency for Research into Cancer (IARC) pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO 2012), karcinom hrdla děložníhobyl třetím nejčastějším zhoubným nádorem žen celosvětově a čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí (Obr. 3.1). Nejvyšší morbiditu (počet žen s nemocí) a mortalitu (počet žen, které na ni zemřou) pozorujeme v zemích se špatnými socioekonomickými podmínkami, chybějícím organizovaným zdravotnictvím a screeningovým programem. Podle WHO je přibližně 70% všech nemocných v zemích s nízkou a střední ekonomickou úrovní. Celosvětově bylo v roce 2012 zjištěno 528,000 nových onemocnění rakovinou hrdla a 266,00 úmrtí (WHO 2012).

Průměrná čísla ukazují širokou variaci incidence a mortality celosvětově i v Evropě (Obrázek 3.1 a Ferlay et al. 2013).

 

Variace incidence a mortality v Evropě

  • Průměrná věkově standardizovaná incidence a mortalita jako celek: 13.4 a 4.9 na 100,000 žen.
  • Rozsah mezi 34.9 a 14.2 v Rumunsku a 4.2 a 1.6 ve Švýcarsku.

 

Vzhledem k rozdílům v riziku onemocnění a efektivitě populačního screeningu je incidence v Evropě celkově na sedmém místě (po rakovině prsu, kolorekta, plic, panrkeatu, ovaria a žaludku) a mortalita byla pátá (po prsu, kolorektu, plíci a děložním těle).

Data v GLOBOSCAN databázi incidence, mortality a zátěži onemocněním jsou data získaná sběrem v jednotlivých zemích, jejichž kvalita údajů se liší. Pro zájemce je popis tvorby dat za rok 2012 vysvětlen detailně ve WHO publikaci (WHO 2012).

Obrázek 3.1. Celosvětová incidence karcinomu a mortalita v roce 2012 
Obrázek 3.2. Incidence a mortalita v Evropě (EUCAN)

 

X