Dlaždicový epitel

Dlaždicový epitel hrdla a vaginy je nerohovějící složený z vrstvených plochých polygonálních buněk s centrálně uloženými jádry. Vrstvený dlaždicový epitel hrdla se dělí na tři vrstvy: povrchovou, intermediární a parabazální/bazální vrstvu. Vrstvený dlaždicový epitel má hlavně ochrannou funkci, hraje však významnou roli i v udržení vaginálního pH.

  • Povrchová vrstva sestává ze zralých superficiálních buněk, které nerohoví, i když mohou obsahovat keratohyalinová granula: jádra mají malá- pyknotická, cytoplazmu bohatou, oploštělou. Tyto buňky dále nevyzrávají a snadno se odlučují. Úprava může připomínat košíkářskou vazbu s nezřetelnou cytoplazmou napodobující koilocytózu.
  • Intermediární vrstva sestává ze zrajících dlaždicových buněk s vezikulárními poněkud většími jádry. Množství cytoplazmy narůstá s vyzráváním buněk; v estrogenizovaném cervixu jsou jak superficiální, tak intermediární buňky bohaté glykogenem.
  • Parabazální/bazální vrstva buněk obsahuje několik vrstev buněk s menším množstvím cytoplazmy a většími jádry než v intermediární vrstvě. Vznikají z jediné vrstvy bazálních buněk ležících na bazální membráně. Tato vrstva je reprodukční: lze v ní zaznamenat známky mitotické aktivity (MIB-1 positivity) v jednotlivých bazálních a parabazálních bunňkách.
Obrázek 2.3. Histologie vrstveného dlaždicového epitelu ektocervixu s patrnými vrstvami: superficiální, intermediární, parabazální a bazální. 

 

X