Funkce hrdla

Děložní hrdlo představuje fyzickou bariéru mezi zevním prostředím vaginy a dělohou. Buňky endocervikálního kanálu produkují jak kyselý tak neutrální hlen, který obsahuje elektrolyty zvláště natrium chlorid a jednoduché cukry (glykogen) v koloidním roztoku. a jeho složení se mění v průběhu menstruačního cyklu. Hlen je secernován jak apokrinním, tak merokrinním způsobem. Cervikální hlen je vodnatá tekutina, jejíž složení je měnlivé podle stádia menstruačního cyklu. Obsahuje elektrolity, Obsahuje rovněž albumin, globuliny a enzymy. V hlenu se často najdou odloupané epitelie a neutrofilní granulocyty. Cervikální hlen hraje významnou roli v transportu spermií. Uprostřed menstruačního cyklu, v období ovulace, je hlen složen z jemné vláknité sítě usnadňující průnik spermií. V té době je možno demonstrovat v roztěru na podložním skle mikroskopicky tzv. kapraďovité formace (ferning).V luteální fázi menstruačního cyklu (nebo při užívání kontraceptiv) je hlen silněji viskózní a brání průniku spermií. Zahoustlý hlen někdy rovněž stagnuje ve žlázkách a vede k tvorbě retenčních cyst (ovula Nabothi).

Hlen vytváří v hrdle zátku, která brání patogenům/ objektům z vaginální klenby v průniku do dělohy. Imunoglobuliny, enzymy, leukocyty a exfoliované dlaždicové epitelie mohou tvořit součást této hlenové zátky a zvyšovat její baktericidní schopnosti.

Konzistenci hlenové zátky ovlivňují hormony. V době ovulace hlen řídne v jemnou bezbuněčnou síť vláken usnadňujících průnik spermií z pochvy do dělohy a vejcovodů, kde dochází k oplození. V těhotenství je hlenová zátka hustá a chrání vyvíjející se plod v děloze.

Děloha a hrdlo jsou ohebné struktury obsahující mimo svalových i elastická vlákna. To je jevíce zřejmé v průběhu porodu, kdy se hrdlo musí roztáhnout na průměr přibližně deseti centimetrů a umožnit průchod plodu do poševního kanálu.

Pokud nedojde k oplození; myometrium hrdla se rozšiřuje při menses (odlučování endometria). Tato dilatace je příčinou dyskomfortu známého jako menstruační bolest. Uvedené fyziologické vlastnosti cervixu jsou řízeny hormony estrogenem a progesteronem.

 

Obrázek 2.1. Histologický řez hrdlem s jednotlivými anatomickými oddíly.(http://www.iupui.edu/~anatd502/Labs.f04/female%20reproduction%20lab/s81.f.jpg)

 

Hrdlo je kryto dvěma typy epitelu; vrstvený dlaždicový pokrývá ektocervix a jednovrstevný cylindrický (žlazový) epitel vystýlá endocervix a krypty.

Obrázek 2.2. Schéma dělohy a hrdla děložního s vyznačenými lokalizacemi různých typů epitelů. 

 

X