1. Úvod – a přehled vývoje od Papanicolaouova nátěru k dnešní podobě screeningu cervikálního karcinomu

Tyto kapitoly webové stránky jsou určeny
Cytotechnologům a patologům (v přípravě i praxi) zabývajícím se pravidelně hodnocením cervikálních cytologických preparátů
 
Jsou určeny rovněž
 
histopatologům
gynekologům
všeobecným lékařům
zdravotním sestrám
 
 
Všechny tyto profesní skupiny mohou profitovat z kapitol, které objasňují efektivitu a limity screeningu cervikálního karcinomujakož i citlivost, specificitu a predikční hodnoty různých modalit obsažených ve stále zřetelněji multidisciplinárním procesu

 

Shrnutí kapitol

Ústředním tématem tohoto oddílu webové stránky je cervikální cytopatologie, která zahrnuje:

  • Zásady odběru buněčných vzorků, srovnání konvenční cytologie a cytologie z tekutého média (LBC), zpracování vzorků v laboratoře a automatizace
  • Kritéria adekvátnosti a terminologii, normální cytologický obraz a benigní/reaktivní změny a cytologické abnormality přednádorových lézí a karcinomu
  • Úskalí cytologické diagnostiky
  • Kontrolu kvality, zajištění kvality a standardy 

 

Kapitoly základního vzdělání zahrnují

  • Anatomii, histologii a funkci děložního hrdla
  • Epidemiologii a etiologii
  • Patogenezi karcinomu děložního hrdla a jeho prekurzorů
  • Efekt screeningu na incidenci a mortalitu
  • Principy screeningu a hodnocení jeho přesnosti
  • Roli HPV testů v cervikálním screeningu a efektu vakcinace 

Závěrečná kapitola popisuje úlohu cytologie, kolposkopických nálezů, HPV statusu a biopsie v multidisciplinárním uspořádání 

Ačkoli se tyto kapitoly zabývají primárně cervikální cytologií, ve středu zájmu je žena, jejíž přednádorové léze je třeba přesně diagnostikovat a bezpečně odstranit a tím odstranit obavy i zabránit poškození děložního hrdla spolu se snížením rizika rozvoje cervikálního karcinomu.

 

X