Souhrn postupů u pacientek v multidisciplinárním posouzení

Žádná z metod použitých v diagnostice high-grade CIN, AIS a okultního karcinomu není perfektní, ale revizí, jejich provázaným vyhodnocením a posouzením expertním multidisciplinárním týmem lze získat základ pro vysoce efektivní screening cervikálního karcinomu.

Význam konferencí MDT je posílen, pokud všichni členové týmu znají úskalí, citlivost a specificitu každé z technik a podstatu potenciálních falešných pozitivit a negativit.

Postupy u pacientek z ohledu mezioborového posouzení

  • Žádná z metod použitých v diagnostice high-grade CIN, AIS a okultního karcinomu není perfektní.
  • Pokud jsou všechny nálezy vzájemně provázaně posouzeny, vzniká vysoce efektivní systém screeningu cervikálního karcinomu.
  • Potenciál konferencí MDT je posílen, pokud všichni členové týmu znají úskalí použitých technik. 

 

X