Cervikální biopsie prezentované na MDT konferenci

MDT konference poskytuje příležitost prezentovat bioptické diagnózy v kontextu ostatních nálezů a buď je potvrdit nebo, je-li to nutné, revidovat je dříve, než je rozhodnuto o dalším postupu.

Přesnost cervikální biopsie závisí na odběru, zpracování a interpretaci nálezu. V metaanalýze provedené v roce 2012, smíšená citlivost CIN2+ v definitivní histologii byla 92% a specificita 25%: senzitivita byla nižší a specificita vyšší pro biopsie provedené těsně před excizí. (Underwood et al. 2012).

Audit NHSCSP invazivního cervikálního karcinomu vyžaduje revizi všech biopsií a cytologií v průběhu 10 let před diagnózou. Revize diskrepancí nalezených v 5159 revidovaných histologických vzorcích odhalila 6% revidovaných histologických nálezů v retrospektivním hodnocení: 15% CGIN a 12% CIN3 byly přehodnoceny na karcinom (Castanon et al. 2012). 

Interobservační variace punkčních biopsií a biopsií kličkou ( LLETZ) byla obdobná LBC cytologii (kappa hodnoty mezi 0.44 a 0.49); shoda se zlepšovala ve vyšších stupních CIN (Stoler et al. 2001). 

CIN3 je nejrobustnější histologická diagnóza a indikace k následnému ošetření. Naproti tomu CIN2 je intermediární a má spektrum, které ve skutečnosti představují dvě entity: potenciálně reversibilní a skutečně prekancerózní léze. [Odkaz na kapitolu 4 - Patogeneze cervikálního karcinomu a jeho prekurzorů]

P16INKA4 průkaz zlepšuje spolehlivost diagnózy CIN2 jakožto high-grade prekancerózní léze a je doporučeno v posledních doporučených postupech (Darragh et al. 2012). Ki67 průkaz paralelně s p16 je rovněž v této situaci doporučován (Wentzensen et al. 2012).

Bioptické výsledky v rámci MDT

  • Punch biopsie mohou poskytnout potvrzení high-grade CIN a zlepšit specificitu HPV+ a ASC-US+ výsledků
  • Interobservační variace diagnóz stupňů CIN a přítomnost okultního karcinomu by měly být vyřešeny v MDT revizích histologických preparátů
  • Bioptické výsledky by měly být zváženy v kontextu potvrzených cytologických nálezů a HPV statusu
  • CIN2 diagnózy by měly být kriticky revidovány s použitím průkazu p16INKA4 a Ki67 kdykoli je to možné.

 

 

Obrázek 12.3 CIN2 odsouhlasený jako high-grade v důsledku difúzní pozitivity průkazu p16INKA4 (Obrázek 14 z Darragh et al. 2012)

 

X