Kolposkopické nálezy diskutované na MDT konferenci

V metaanalýze (Mitchell et al. 1998) byla kolposkopie vysoce citlivá (96% vážený průměr) v diagnóze normálního versus abnormálního cervixu a 85% pro normální/LSIL versus high-grade CIN. Specificita byla nižší (48% a 69%). 

Vzhledem ke své vysoké sensitivitě zvyšuje kolposkopie účinně specificitu HPV+ nebo ASC-US+ výsledků. 

Kolposkopie je méně citlivá v detekci AIS/CGIN a okultního adenokarcinomu (Jordan et al. 2008; Talaat et al. 2012).. 

Léze vysoko v cervixu, zejména u starších žen jsou obtížně detekovatelné, protože skvamokolumnární junkce ustupuje do cervikálního kanálu.

Nízká PPV (ale vysoká citlivost) HPV testování jakožto testu vyléčení po ošetření of high-grade CIN je postupem po kolposkopii u žen s relativně vysokým rizikem karcinomu, když malá ložiska perzistující CIN nemusí být na povrchu hrrdla zřejmá. 

Praktické dopady kolposkopických nálezů při MDT konferenci

  • Negativní kolposkopický nález v přítomnosti HSIL nebo AIS může vést k ošetření po revizi a potvrzení cytologického nálezu
  • Prahy pro ošetření (CIN1 a CIN2) by měly vzít v úvahu perzistenci, HPV typ a histologický nález
  • Přesnost kolposkopického nálezu HSIL by měla být přijímána v kontextu reprezentativnosti a interpretace minibiopsie a excize kličkou (LLETZ) 
X