Výsledky HPV testů diskutované na MDT konferenci

Výsledky HPV testů nejsou černobílé a závisí na tom, který test byl proveden a jak byly nastaveny prahy. (Cubie & Cuschieri 2013).

Ačkoli high-risk HPV pozitivita může podpořit sporný cytologický výsledek (např. ASC-H nebo HSIL vs. nezralá metaplázie) nemůže ho prokázat bez dalšího důkazu (např. kolposkopie nebo minibiopsie).

Je třeba si uvědomovat nízkou PPV high-risk HPV-positivity (např. Moss et al. 2013: 4-12% pro CIN3+ a 12-23% pro CIN2+). 

High-risk HPV nejsou nacházeny v high-grade CIN nebo karcinomu vždy. Jejich sensitivita pro CIN2+ a CIN3+ je zpravidla vyšší než cytologie, ale pohybuje se mezi 85-95%. 

HPV status případů v MDT konferencích

  • Při demonstracích případů na MDT konferenci musí členové týmu vzít v úvahu nízkou PPV a  <100% citlivost high-risk HPV detekce
  • Potvrzené diagnózy HSIL nebo AIS/CGIN/adenokarcinomu by neměly být zpochybněny HPV negativitou

 

X