Demonstrace cytologie během schůzky MDT

V libovolném uspořádání závisí důvěra kolposkopika, gynekologa a jejich spoléhání na cytologický výsledek na citlivosti a PPV [Odkaz na kapitolu 6 - Principy screeningu a hodnocení přesnosti] dané laboratoře a její kontroly kvality.

Revidované cytologie často zahrnují úskalí podobná těm popsaným v obrázku 12.1. 

Definitivní cytologické rysy (Obrázek 12.2.) mohou být prezentovány a schváleny v průběhu MDT konference; to umožní naplánovat další postup zejména pokud léze není kolposkopicky zřejmá.

Obrázek 12.1. Potenciální úskalí pro revize v průběhu MDT konference. 

HSIL (střední dysplázie) versus nezralá metaplázie
Hyperchromatické natěsnané buněčné skupiny [Odkaz na kapitolu 10 – Úskalí v cytologii]

 

Obrázek 12.2 Diagnózy potvrzené v průběhu MDT konference

Nepochybná HSIL.
Typický AIS

Cytologická demonstrace v průběhu MDT konference

  • Revize komplikopvaného cytologického nálezu a demonstrace zkušeným cytologem během MDT konference umožňuje nález potvrdit nebo revidovat.
  • Známá úskalí mohou být nově interpretována v kontextu dalších parametrů poskytnutých dalšími experty týmu znalých příslušných dilemat.
  • Potvrzené diagnózy HSIL (spíše CIN3) nebo AIS/adenokarcinom mohou být akceptovány i při absenci viditelné léze v kolposkopii zejména, pokud jsou prokázány na mnohočetných buněčných skupinách.

 

X