12. Cytologie v multidisciplinárním pojetí

Role a struktura multidisciplinárního týmu

Efektivita screeningu cervikálního karcinomu – nezávisle na tom, který test je zvolen jako primární (cytologie, HPV testace, kolposkopie, VIA), závisí na následujícím:

  1. Detekci a odstranění prekancerózy než začne být plně invazivní (CIN2, CIN3, AIS, okultní karcinom)
  2. Rozhodnutí, jak ošetřovat léze, které jsou zpravidla reverzibilní, ale nesou určité riziko progrese (CIN1, HPV-pozitivní)
  3. Bezpečně vracet ženy s minimálním nebo žádným rizikem do rutinního screeningu (bez CIN, HPV-negativní, kolposkopicky negativní)

Kolposkopie je klíčové vyšetření z hlediska tohoto rozhodnutí i rozhodnutí o typu ošetření a nezřídka i jeho provedení. 

  • Účast ženy na kolposkopii závisí na sensitivitě primárního testu, protože ostatní ženy budou vráceny do rutinního screeningu (nebo ztraceny z dalšího sledování. Pozn. J. Dušková: Neplatí v ČR, kde je základní kolposkopie prováděna již při odběru materiálu pro primární screeningový test – provádí výlučně gynekolog). 
  • Rozdodnutí o ošetření a jeho účinnost závisí na úplné informovanosti gynekologa, který doporučuje další postup nebo sledování a často ho i realizuje.
  • Gynekolog musí vzít v úvahu přesnost cytologie, HPV, cytologických nálezů a minibiopsi při detekci skutečně přednádorové léze – a učinit rozhodnutí ve vztahu k riziku invaze, které vyžaduje doporučení a provedení ošetření. 
  • Schůzky multidisciplinárního týmu (MDT) umožňují rozhodnout po diskuzi se znalostí všech parametrů.
  • Čím více vědí členové multidisciplinárního týmu o spolehlivosti a limitech jednotlivých vyšetření, tím bezpečnější bude následný postup. 
 

 

Struktura schůzky multidisciplinárního týmu

Existují dvě formy schůzek MDT, z nichž první je hlavní forum diskutované v této kapitole. První je mezi kolposkopikem, cytotechnologem, cytopatologem a histopatologem a diskutovány jsou diskrepance nebo další problémy neinvazivních lézí v týdenním nebo čtrnáctidenním režimu podle velikosti centra; druhá konference je gynekologická onkologická, v níž jsou s menší frekvencí diskutovány otázky léčby invazivního karcinomu s účastí patologů, gynekologů, onkologů a radiologů.

 
X