Cytologie moče

Po absolvování tohoto oddílu by cytotechnolog m?l znát:

  • anatomie mo?ového traktu
  • histologie urotelu
  • metody odb?ru vzork?
  • techniky zpracování
  • cytologie normální mo?i
  • cytologické rysy zán?tlivých proces?
  • cytologické rysy uroteliálního karcinomu
  • cytologické rysy jiných typ? karcinomu
X