Systémový lupus erythematosus (SLE)

U p?ibližn? 1/3 pacient? se SLE se vyvine pleurální nebo perikardiální výpotek, v menším procentu výpotek perikardiální. Charakteristická bu?ka je lupus erythematosus (LE) bu?ka, což je neutrofil nebo makrofág obsahující pohlcené cytoplazmatické ?ástice zvané jako hematoxylinová t?líska. Tato t?líska mohou být v barvení dle Papanicolaoua zelená, modrá, nebo nachová a mají sklovitý homogenní vzhled. Jádro je utla?eno u okraje bu?ky a má obvykle srpkovitý tvar. 

X