Cytologie mléčné žlázy (Aktualizováno 2015)

Autor (v2.0) Jerzy Klijanenko

Po absolvování tohoto oddílu by cytotechnolog měl znát:

 • anatomie a histologie prsu
 • indikace pro tenkojehlovou aspiraci (FNA)
 • odběr materiálu a metody zpracování
 • terminologie pro formulaci nálezů cytologie prsu
 • cytologické rysy benigních a maligních sekretů bradavky
 • kritéria pro hodnocení tenkojehlové cytologie
 • cytologické rysy fibroadenomu a jiných benigních tumorů
 • cytologické rysy zánetlivých procesů prsu a jiných nenádorových stavů
 • cytologické rysy všech různých typů karcinomu prsu
 • cytologické rysy phyllodes tumoru
 • kritéria pro diferenciální diagnózu benigních a maligních lézí a různých typů  malignity
X