Metastázy

Metastases

Metastázy do sleziny jsou extrémn? vzácné zejména v ?asných fázích nemoci. Východiskem jsou nej?ast?ji nádory plic, prsu, tlustého st?eva a melanom.

Metastáza karcinomu plic do sleziny; skupinky maligních epitelových bun?k, periarteriolární lymfoidní plášt?, ?ídce lymfoidní bu?ky a  skupinka benigních mezotelií jako kontaminace. 

 

X