Hodgkinův lymfom

Slezina je ?asto postižena v pokro?ilých stádiích HL s uzlovitou manifestací. Cytologická kritéria jsou tém?? stejná jako v lymfatických uzlinách, zatímco v p?ípad? relapsu mohou pro diagnózu být posta?ující atypické jedno- a dvoujaderné bu?ky. 

 

X