Střádavé choroby

FNA ze sleziny u st?ádavých chorob se záplavou velkých p?nitých histiocyt? se sv?tlou cytoplazmou disperzn? v periarteriálních lymfocytárních plátech. Cytoplazma je typicky nar?žov?lá nebo s drobnými lipidovými kapkami. 

 

X