Granulomatózní procesy

Sarkoidóza, tuberkulóza a další infek?ní choroby mohou vyvolat granulomatózní léze ve slezin?. Hodgkinovy i non Hodgkinovy lymfomy a chemoterapie mohou být p?í?inou granulomatózních lézí s nejasnými klinickými p?íznaky. 

 

X