Myeloidní metaplázie

Myeloidní metaplázie se objevuje v p?ípadech myelofibrózy a myeloproliferativních syndrom?, ale bývá pozorována i u jiných patologických stav? – nap?. lymfom?, p?edchozích infekcí, nebo po chemoterapii. Hlavním znakem tohoto stavu je p?ítomnost megakaryocyt?, které mohou být izolované nebo sdruženy s periarteriálními lymfoidními vrstvami. 

Myeloidní metaplázie jako p?í?ina difúzní splenomegalie (všimn?te si špi?ky jehly), získaný nát?r vykazuje myeloidní bu?ky v r?zném stupni vyzrávání a megakaryocyty. Myeloidní bu?ky lze prokázat pozitivitou CD13+ a odlišit od lymfoidních bun?k pomocí HLADR+.

 

Typickým znakem myeloidní metaplázie jsou megakaryocyty, izolované nebo zavzaté do periarteriálních lymfoidních pláš??, zralé nebo nezralé (naho?e vpravo), n?kdy napodobující Reedové-Sternbergovy bu?ky nebo bizarního vzhledu.

Myeloproliferativní syndromy a myeloidní metaplázie

Myeloidní metaplázie se m?že objevit v rámci myeloproliferativních syndrom? jako nap?. myelofibróza nebo trombocytóza. Všimn?te si zralých a nezralých myeloidních bun?k a velkého množství desti?ek. 

 

Myeloidní metaplázie: játra

Myeloidní metaplázie m?že postihnout i další orgány, jako nap?. játra. Zde v aspirátu z jater myeloidní bu?ky a megakaryocyty disperzn? mezi hepatocyty. 

 

X