Akutní, hnisavé a nekrotizující procesy

Abscesy se vyskytují p?i hematogenních infekcích. Mohou doprovázet leukémie nebo syndromy imunodeficience. Tyto procesy mohou n?kdy vyvolávat subakutní zán?tlivé procesy s histiocyty a vícejadernými obrovskými bu?kami. Infarkty jsou obvyklejší, zp?sobeny systémovou embolizací nebo centrální pyémií s infikovanými emboly – d?sledkem jsou infarkty nebo metastatické abscesy.

 

X