Dlaždicový karcinom

Dlaždicová složka bývá p?ítomna v h??e diferencovaných uroteliálních karcinomech.  V mén? než 3% p?ípad? p?edstavuje hlavní složku nádoru. Dlaždicový karcinom je ?astý v lokalitách se schistozomiázou.

Cytologicky mo? obsahuje rohov?jící maligní dlaždicové bu?ky. 

 

X