Adenokarcinom

Primární adenokarcinom je vzácný: p?ibližn? 2% všech primárních uroteliálních tumor?.

 

Adenokarcinom – vymo?ená mo?

 

 • Trsy kubických a cylindrických bun?k
 • Velká, nepravidelná a hyperchromní jádra
 • Vakuolizovaná cytoplazma
 • Vakuoly jsou ?asto velké, solitární a vytla?ují jádro k periferii bu?ky
 • Jádra jsou zpravidla vezikulární
 • Velká jadérka a hrubý chromatin
 • Mohou se vyskytnout adenokarcinomy s hlenotvorbou, sv?tlobun??né,        z prstencových bun?k

Adenokarcinom – výplach m?chý?e

 • Výrazná anizokaryóza
 • Velká holá jádra
 • Jádra nepravidelného tvaru s bizarními jadérky
 • Obvykle hyperchromní jádra s hrudkovitým chromatinem, ale mohou být i vezikulární
 • Nápadn? zvýšený nukleoplazmový pom?r
 • Disociované nádorové bu?ky

Urinary adenocarcinoma image library

 

X