Pankreatické cysty

Hodnocení pankreatických cyst vyžaduje multidisciplinární přístup. Žádný jednotlivý diagnostický test není stoprocentně ciltivý a specifický. Nepřítomnost buněk výstelky cysty ukazuje v odpovídajícím klinickém kontextu na pseudocystu, jde však o diagnózu per exclusionem. V případě cystické tekutiny je část vzorku podrobena průkazu karcinoembryonálního antigenu (CEA), amylázy, CA125 a CA19.9.

Úskalí cytologie tekutiny pankreatických cyst

Absence epitelu ve vzorku (nediagnostický vzorek)

  • Obtíže v zařazení epitelu jako serózního nebo mucinózního
  • Chybění dysplastického/maligního epitelu ve vzorku
  • Kontaminace gastrointestinálním epitelem nebo hlenem
  • Odběr z jiné než pankreatické cysty
  • Pseudocysty a jiné nenádorové cysty
  • Cystické tumory
X