Pancreatitis

Akutní pankreatitis

Akutní pankreatitis je výsledkem enzymatického samonatrávení parenchymu a doprovodné zánětlivé odpovědi. Je zpravidla sdružena s nemocemi biliárního stromu a alkoholismem. Diagnóza je založena na klinických a laboratorních nálezech, radiologické vyšetření zpravidla neukazuje ložiskovou masu. Je proto zřídka aspiračně vyšetřována. Aspiráty se stávají z pozadí nekrotického detritu s degenerovanými buňkami, pěnitými histiocyty, nekrózou tukové tkáně, kalcifikacemi a akutním zánětem.

Acute inflammation
Acute inflammation
Acute inflammation
Fat necrosis
Fat necrosis
Fat necrosis

 

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis může být radiologicky obtížně odlišitelná od nádorového procesu. Cytologický vzhled je variabilní podle stádia onemocnění. Časná stádia jsou buněčnější se smíšeným lymfohistiocytárním infiltrátem. Pozdější stádia jsou méně buněčná s mírnějšími zánětlivými změnami a relativní převahou ostrůvkových buněk v důsledku atrofie acinárního epitelu a extenzivní fibrózou pankreatického parenchymu.

Časná stadia chronické aktivní pankreatitis

 • Jak duktální, tak acinární buňky
 • V pozadí zánět
 • Granulační tkáň
 • Nekróza tukové tkáně

Pozdní chronická pankreatitis

 

 • Většinou duktální buňky
 • Málo nebo žádné acinární buňky
 • Někdy ostrůvkové buňky
 • Jednovrstevné plachty
 • Kohezivní skupiny, málo izolovaných buněk
 • Zachovaná polarita
 • Minimální jaderné překrývání
 • Mírná anizonukleóza
 • Hladké jaderné membrány
 • Mitózy zřídka, normální
 • Není koagulační nekróza
Late chronic pancreatitis
Late chronic pancreatitis

Jak v akutní, tak chronické pankreatitis může vývodový epitel vykazovat výraznou reaktivní atypii, kterou lze jen obtížně odlišit od adenokarcinomu. Mitózy, prominentní jadérka, hyperchromázie a zvětšení jader jsou přítomny jak v reaktivních změnách, tak v duktálních adenokarcinomech.

Reaktivní duktální atypie - cytologické diagnostické rysy

 • Nízká celularita
 • Ploché kohezivní plachty
 • Pravidelně rozložená kulatá až oválná jádra
 • Řídce jednotlivé atypické buňky
X