Normální buňky

Tenkojehlová aspirace normálního pankreatu poskytuje směs benigních acinárních a duktálních epiteliálních buněk.

Benigní acinární epitel – cytologické rysy

 • Jednotlivé buňky nebo aciny
 • Excentricky lokalizovaná okrouhlá jádra
 • Pravidelně distribuovaný jemně granulární chromatin
 • Nenápadné nukleoly
 • Bohatá granulární cytoplazma
 • Nejasné buněčné hranice

Benigní duktální epitel – cytologické rysy

 • Ploché kohezivní ‘plástvovité’ plachty (málo izolovaných buněk)
 • Okrouhlá či oválná jádra
 • Pravidelně distribuovaný jemně granulární chromatin
 • Pravidelné rozmístění jader
 • Dobře definované buněčné hranice
 • Není natěsnání buněk a překrývání

Vzorky z hlavního pankreatického vývodu mohou obsahovat pohárkové buňky. Buňky ostrůvků jsou v aspirátech nacházeny zřídka vzhledem k jejich nízkému zastoupení ve tkáni a fragilitě cytoplazmy. Mezotelie, hepatocyty, renální tubulární epitelie a gastrointestinální epiteliální buňky mohou ve vzorku příležitostně rovněž být; nesmí se zaměnit za epitelové nádory pankreatu.

X