Biliární hamartom a adenom

Biliární  hamartom (von Meyenberg?v komplex) je charakterizován mnoho?etnými drobnými uzly složenými z chaoticky nakupených žlu?ových vývod? a vazivového stromatu. Biliární adenom je solitární malý subkapsulární uzlík.

Cytologické diagnostické rysy

  • Hypocelulární vzorky
  • Benigní duktální bu?ky v tubulech a kohezivních plachtách
  • Benigní hepatocyty
X