Primární lymfom ve výpotku

Jde o velkobun??ný B-lymfom , který se projeví jako pleurální, perikardiální nebo peritoneální výpotek. Není p?ítomna sou?asná uzlovitá léze nebo lymfadenopatie. V?tšina p?ípad? vzniká ve stavu  HIV infekce. Prognóza je špatná. 

Cytologické diagnostické rysy

  • Disperzní velké bu?ky
  • Okrouhlá nebo nepravidelná jádra, výrazná jadérka
  • Hojná bazofilní cytoplazma  (v Romanowskyho barvení)

Imunocytochemie potvrzuje diagnózu: jsou obvykle CD45 pozitivní, CD19 a CD20 negativní.

High grade lymphomatous effusion
CD20
CD3
Ki-67

 

X