Nenádorové afekce

U mnoha benigních chorobných proces? ukazují výpotky nespecifický cytologický obraz. Nicmén?, n?které stavy jsou charakterizovány specifickými cytologickými nálezy, které mohou pomoci p?i diferenciální diagnóze.

  • akutní serozitida
  • eozinofilní pleuritida
  • tuberkulózní pleuritida
  • revmatoidní pleuritida
  • systémový lupus erythematosus (SLE)

Výpotky p?i plicním infarktu

  • ?asté reaktivní mezoteliální bu?ky
  • mitózy
  • hemosiderofágy
  • eozinofily (okolo 60 %)
  • lymfocyty a neutrofily
X